Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

   

Formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy Pobierz plik: pdf Formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

Rozmiar : 0.27MB

29.05.2018 - Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę Pobierz plik: pdf 29.05.2018 - Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Rozmiar : 0.37MB

Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich (Opracowanie - Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich; Krzysztof Zamarlicki; Warszawa 2012 Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych) Pobierz plik: pdf Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich (Opracowanie - Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich; Krzysztof Zamarlicki; Warszawa 2012 Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych)

Rozmiar : 1.37MB

Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne Pobierz plik: xlsx Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Rozmiar : 0.14MB

Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne Pobierz plik: xlsx Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2018 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Rozmiar : 0.13MB

Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstw rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego Pobierz plik: pdf Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstw rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego

Rozmiar : 0.52MB

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek pomocy dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych oraz terminu składania wniosków o tę pomoc Pobierz plik: pdf Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek pomocy dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych oraz terminu składania wniosków o tę pomoc

Rozmiar : 0.37MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.07.2018 09:48
Osoba publikująca: Iwona Chromiak
Zmodyfikowano: 18.07.2018 09:48
Osoba modyfikująca: Iwona Chromiak