W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Badania statystyczne

Nasze Ministerstwo prowadzi dwa badania statystyczne: 1.44.16 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, 1.46.08 Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym.

Badania statystyczne - grafika (tablet z wykresami)

Departamenty prowadzące badania statystyczne oraz Wykonawcy badań:

1.44.16:

   Departament Górnictwa
    Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

1.46.08:

    Departament Górnictwa
    Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu

Zasady i tryb prowadzenia badań statystycznych oraz zakres związanych z nimi obowiązków określa ustawa o statystyce publicznej.

Podstawowym dokumentem zawierającym pełną informację o danym badaniu jest program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) ustalany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Projekt PBSSP ustalany jest przez Radę Statystyki na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa GUS. Rada Statystyki przedstawia Radzie Ministrów projekt PBSSP nie później niż do 30 czerwca każdego roku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej, PBSSP ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:

1) temat,

2) organ lub podmiot prowadzący,

3) cykliczność,

4) cel,

5) szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,

6) źródła danych,

7) podmioty przekazujące dane,

8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

a) zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1,

b) poziom agregacji,

c) obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,

d) postać i formę,

e) częstotliwość, termin i miejsce przekazania,

f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1,

9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia.

Programy badań statystycznych statystyki publicznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego. Interaktywna wersja programu badań statystycznych statystyki publicznej na bieżący rok dostępna jest na stronie.

W projekcie PBSSP uwzględnia się źródła danych pod względem ich jakości, w szczególności aktualność i obciążenia ponoszone przez respondentów.

Na etapie przygotowywania projektu PBSSP dokonuje się wyboru źródeł danych, biorąc pod uwagę jakość danych, w szczególności ich aktualność i obciążenia ponoszone przez respondentów.

Zebrane w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe identyfikowalne objęte są tajemnicą statystyczną (art. 10 i art. 38 ustawy o statystyce publicznej), tj.:

  • podlegają bezwzględnej ochronie,
  • mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych,
  • nie mogą być publikowane ani udostępnianie,
  • nie mogą być wykorzystywane do innych niż określone w ustawie o statystyce publicznej celów.

Pracownicy resortu mający bezpośredni dostęp do danych jednostkowych oraz Wykonawcy badań statystycznych są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczeni do wykonywania czynności po złożeniu pisemnego przyrzeczenia. Treść przyrzeczenia została określona w art. 12 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej.

Szczegółowy format przekazywanych danych (w zakresie całości badań statystycznych, w tym prowadzonych przez ministra właściwego ds. gospodarki złożami kopalin, Prezesa GUS, Prezesa URE) udostępniany jest na stronie internetowej GUS.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.06.2019 10:08 Aneta Ciszewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Kozieł/Aneta Ciszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Badania statystyczne 9.0 11.03.2021 15:51 Arkadiusz Antoszewski
Badania statystyczne 8.0 11.03.2021 15:50 Ilona Bartkowska
Badania statystyczne 7.0 11.03.2021 15:19 Arkadiusz Antoszewski
Badania statystyczne 6.0 19.05.2020 09:15 Renata Baran
Badania statystyczne 5.0 21.04.2020 11:16 Ilona Bartkowska
Badania statystyczne 4.0 25.02.2020 12:28 Aneta Ciszewska
Badania statystyczne 3.0 24.02.2020 16:34 Aneta Ciszewska
Badania statystyczne 2.0 01.10.2019 11:15 Aneta Ciszewska
Badania statystyczne 1.1 09.07.2019 15:41 Ilona Bartkowska
Badania statystyczne 1.0 21.06.2019 10:08 Aneta Ciszewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP