W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tadeusz Skobel

Podsekretarz stanu

Tadeusz Skobel

Życiorys

Funkcję wiceministra pełni od 20 listopada 2017 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi. Pełnił funkcję Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych. Doskonale zna zagadnienia związane z sektorem energetycznym i kolejowym. Posiada duże doświadczenie w realizacji inwestycji i usług elektroenergetycznych. Dysponuje dużą wiedzą z obszaru sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Zdał egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Ponadto posiada uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (do 110 kV) na stanowisku dozoru – bezterminowo.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. Ukończył również Kielecko-Radomska Wyższą Szkołę Inżynierską.

Zainteresowania: podróże, nowoczesne technologie i efektywne modele zarządzania, literatura branżowa.

Doświadczenie

09.2004-09.2015
Prezes Zarządu  
PKP Energetyka S.A.

10.2001-09.2004
Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy
PKP Energetyka Sp. z o.o.

06.1999-09.2001
Z-ca Dyrektora ds. obrotu energią i usług  
PKP Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej Warszawa

10.1998-05.1999
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych
PKP Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej Warszawa

07.1998-09.1998
Dyrektor Zakładu
PKP Zakład Elektroenergetyki Kolejowej Kielce

05.1997-06.1998
Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji i funkcjonowania Pionu Energetyki Kolejowej
PKP Dyrekcja Generalna Warszawa

09.1968-06.1998
Praca na różnych stanowiskach w obszarze energetycznym
Polskie Koleje Państwowe

Kompetencje wiceministra

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel, w szczególności realizuje zadania:

 1. wynikające z podległości Agencji Rezerw Materiałowych Ministrowi; 
 2. związane z: 
  • polityką energetyczną Polski, 
  • energetyką w zakresie przesyłu, dystrybucji, obrotu i wytwarzania energii w jednostkach wytwórczych istotnych ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, 
  • bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną, 
  • wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inteligentnej sieci elektroenergetycznej, 
  • wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby społeczno - gospodarcze kraju, w tym wynikające z wdrażania Programu polskiej energetyki jądrowej, w szczególności poprzez inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • nadzorem nad kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa, 
  • realizowaniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz wykonywania praw wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857)
 3. odpowiada za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zadań Ministra; 
 4. aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:

 1. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 2. Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,
 3. Departament Energii Jądrowej,
 4. Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
 5. Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej.

Kontakt z sekretariatem ministra

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
telefon: +48 22 695 81 04
faks: +48 22 695 81 03
e-mail: SekretariatTSkobel@me.gov.pl

Oświadczenia majątkowe

Materiały

Oświadczenie złożone w związku z dniem powołania 20 listopada 2017 r.
oświadczenie majątkowe​_Tadeusz Skobel​_20171120.pdf 0.15MB
Oświadczenie za 2017 r.
TSkobel​_oświadczenie​_majątkowe.pdf 0.25MB
Oświadczenie za 2018 r.
MTS​_oświadczenie​_majątkowe.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.08.2018 16:42 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Bartkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Tadeusz Skobel 2.0 28.08.2019 13:50 Ilona Bartkowska
Tadeusz Skobel 1.0 26.06.2019 12:04 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP