W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tadeusz Skobel

Podsekretarz stanu

Tadeusz Skobel

Życiorys

Funkcję wiceministra pełni od dnia 20 listopada 2017 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi. Pełnił funkcję Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych. Doskonale zna zagadnienia związane z sektorem energetycznym i kolejowym. Posiada duże doświadczenie w realizacji inwestycji i usług elektroenergetycznych. Dysponuje dużą wiedzą z obszaru sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Zdał egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Ponadto posiada uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (do 110 kV) na stanowisku dozoru – bezterminowo.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. Ukończył również Kielecko-Radomska Wyższą Szkołę Inżynierską.

Zainteresowania: podróże, nowoczesne technologie i efektywne modele zarządzania, literatura branżowa.

Doświadczenie

09.2004-09.2015
Prezes Zarządu  
PKP Energetyka S.A.

10.2001-09.2004
Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy
PKP Energetyka Sp. z o.o.

06.1999-09.2001
Z-ca Dyrektora ds. obrotu energią i usług  
PKP Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej Warszawa

10.1998-05.1999
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych
PKP Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej Warszawa

07.1998-09.1998
Dyrektor Zakładu
PKP Zakład Elektroenergetyki Kolejowej Kielce

05.1997-06.1998
Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji i funkcjonowania Pionu Energetyki Kolejowej
PKP Dyrekcja Generalna Warszawa

09.1968-06.1998
Praca na różnych stanowiskach w obszarze energetycznym
Polskie Koleje Państwowe

Kompetencje wiceministra

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel, w szczególności realizuje zadania:

 1. wynikające z podległości Agencji Rezerw Materiałowych Ministrowi; 
 2. związane z: 
  • polityką energetyczną Polski, 
  • energetyką w zakresie przesyłu, dystrybucji, obrotu i wytwarzania energii w jednostkach wytwórczych istotnych ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, 
  • bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną, 
  • wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inteligentnej sieci elektroenergetycznej, 
  • wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby społeczno - gospodarcze kraju, w tym wynikające z wdrażania Programu polskiej energetyki jądrowej, w szczególności poprzez inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • nadzorem nad kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa, 
  • realizowaniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz wykonywania praw wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857)
 3. odpowiada za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zadań Ministra; 
 4. aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:

 1. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 2. Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,
 3. Departament Energii Jądrowej,
 4. Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
 5. Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej.

Kontakt

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
telefon: +48 22 695 81 09
e-mail: SekretariatTSkobel@map.gov.pl

Oświadczenia majątkowe

Materiały

Oświadczenie złożone w związku z dniem powołania 20 listopada 2017 r.
oświadczenie majątkowe​_Tadeusz Skobel​_20171120.pdf 0.15MB
Oświadczenie za 2017 r.
TSkobel​_oświadczenie​_majątkowe.pdf 0.25MB
Oświadczenie za 2018 r.
MTS​_oświadczenie​_majątkowe.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.06.2019 12:04 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Bartkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Tadeusz Skobel 7.0 06.12.2019 11:34 Roman Akopian
Tadeusz Skobel 6.0 06.12.2019 11:28 Roman Akopian
Tadeusz Skobel 5.0 05.12.2019 14:06 Agnieszka Król-Lasoń
Tadeusz Skobel 4.0 02.12.2019 11:11 Ilona Bartkowska
Tadeusz Skobel 3.0 27.11.2019 16:09 Juliusz Rzewuski
Tadeusz Skobel 2.0 28.08.2019 13:50 Ilona Bartkowska
Tadeusz Skobel 1.0 26.06.2019 12:04 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP