W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

08.11.2019

Zakończono krajowe konsultacje publiczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”. Uwagi do dokumentów można było zgłaszać do 29 listopada 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres polityka.energetyczna@me.gov.pl.

Aktualizacja PEP2040

PEP2040 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze paliwowo-energetycznym, podzielonych na zadania wykonawcze.

Prezentowany dokument zawiera szereg zmian w stosunku do projektu opublikowanego w listopadzie 2018 r. Zaimplementowane zostały m.in. wnioski z konsultacji publicznych i międzyresortowych, zweryfikowano cele, wprowadzono nowe zadania, uzupełniono prognozy energetyczne.

Poza projektem dokumentu zasadniczego PEP2040, do projektu PEP2040 dołączono także trzy załączniki, które są jego nieodłącznymi częściami:

  • Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa – w dokumencie podsumowano realizację priorytetów wskazanych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku oraz kierunków wynikających ze Strategii „Bezpieczeństwa energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r.
  • Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznegow dokumencie zaprezentowano szereg prognoz dla sektora paliwowo-energetycznego przy założeniu realizacji działań, które przesądza PEP2040. W szczególności przedstawiono projekcje zużycia energii pierwotnej i finalnej w podziale na rodzaj paliwa i sektory, prognozy wytwarzania i mocy zainstalowanej energii elektrycznej oraz cen dla poszczególnych grup odbiorców. Uwzględniono także nakłady inwestycyjne niezbędne do poniesienia w sektorze elektroenergetycznym.
  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ) – w dokumencie przedstawiono analizę możliwego pozytywnego i negatywnego wpływu realizacji PEP2040 na środowisko – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Materiały

Zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.
PEP2040​_projekt​_v21​_08-11-2019z.pdf 2.10MB
Załącznik 1 Ocena PEP2030
Załącznik​_1​_Ocena​_PEP2030​_2019-11-08.pdf 1.28MB
Załącznik 2 Wnioski z analiz prognostycznych
Załącznik​_2​_Wnioski​_z​_analiz​_prognostycznych​_2019-11-08.pdf 0.87MB
Załącznik 3 Prognoza OOŚ PEP2040
Załącznik​_3​_Prognoza​_OOŚ​_PEP2040​_08-11-2019v2.pdf 14.20MB
Załącznik ooś1 Analiza zgodności z dokumentami strategicznymi
Załącznik​_ooś​_1​_Analiza​_zgodności​_z​_dokumentami​_strategticznymi​_06112019.pdf 1.26MB
Załącznik ooś2 Analizy szczegółowe - korekta
Załącznik​_ooś​_2​_ooś​_Analizy​_szczegółowe​_korekta​_06112019,.xlsx 0.16MB
Załącznik ooś3 streszczenie prognozy z wnioskami (EN)
Załącznik​_ooś​_3​_Streszczenie​_Prognozy​_z​_wnioskami​_(En)​_06112019.pdf 0.77MB
Załącznik ooś4 Strzeszczenie prognozy z wnioskami (DE)
Załącznik​_ooś​_4​_Streszczenie​_Prognozy​_z​_wnioskami​_(​_DE)​_06112019.pdf 0.86MB
Zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.
PEP2040​_projekt​_v21​_08-11-2019.docx 2.06MB
Załącznik 1 Ocena PEP2030
Załącznik​_1​_Ocena​_PEP2030​_2019-11-08.docx 0.52MB
Załącznik 2 Wnioski z analiz prognostycznych
Załącznik​_2​_Wnioski​_z​_analiz​_prognostycznych​_2019-11-08.docx 0.97MB
Załącznik 3 Prognoza OOS PEP2040
Załącznik​_3​_Prognoza​_OOŚ​_PEP2040​_08-11-2019.docx 42.20MB
Załącznik ooś1 Analiza zgodności z dokumentami strategicznymi
Załącznik​_ooś​_1​_Analiza​_zgodności​_z​_dokumentami​_strategticznymi​_06112019.docx 0.33MB
Załącznik ooś3 Streszczenie prognozy z wnioskami (EN)
Załącznik​_ooś​_3​_Streszczenie​_Prognozy​_z​_wnioskami​_(En)​_06112019.docx 0.10MB
Załącznik ooś4 Streszczenie prognozy z wnioskami (DE)
Załącznik​_ooś​_4​_Streszczenie​_Prognozy​_z​_wnioskami​_(​_DE)​_06112019.docx 0.10MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.12.2019 15:41 Aneta Ciszewska
Pierwsza publikacja:
12.02.2019 14:29 Aneta Ciszewska