W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Samolot LOT na lotnisku w Szczecinie Goleniowie

Pandemia COVID-19 wywołała poważne zakłócenia w gospodarce światowej, w tym polskiej – kryzys dotknął szczególnie branży lotniczej. Kryzys spowodował również zachwianie sytuacji ekonomiczno-finansowej i ogromne straty w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., skutkujące powstaniem luki o charakterze płynnościowym i kapitałowym, której PLL LOT samodzielnie, tj. bez zewnętrznego wsparcia finansowego ze strony Skarbu Państwa, mimo podejmowanych działań wewnętrznych, nie był w stanie uzupełnić.

Dlatego, w dniu 21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła Program wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., stanowiący kompleksowe wsparcie polskiego narodowego przewoźnika w walce ze skutkami COVID-19 i mający za zadanie umożliwienie mu utrzymanie się na rynku.  

W dniu 22 grudnia 2020 r. Komisja Europejska decyzją  KE nr SA.59158 (2020/N) zatwierdziła pakiet wsparcia dla PLL LOT. Notyfikacja nastąpiła na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b TFUE, tj. jako pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego, z uwzględnieniem Komunikatu KE - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Biorąc pod uwagę niezwykle istotną rolę spółki PLL LOT w polskim systemie transportowym oraz jej wpływ na gospodarkę kraju, zdecydowano o dokapitalizowaniu PLL LOT ze środków budżetu państwa w wysokości maksymalnie 250 mln euro oraz o udzieleniu pożyczki przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w wysokości 1,8 mld zł.

Otrzymane wsparcie ma zapewnić spółce utrzymanie płynności i stosownego poziomu kapitałów niezbędnych do prowadzenia działalności. Realizacja Programu jest przewidziana do 2027 roku.

Minister Aktywów Państwowych został wyznaczony do nadzorowania realizacji Programu.