W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Projekt KPEiK na lata 2021-2030 - przed konsultacjami

W wyniku obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE przez art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany dyrektywy 94/22/WE, dyrektywy 98/70/WE, dyrektywy 2009/31/WE, rozporządzenia (WE) nr 663/2009, rozporządzenia (WE) nr 715/2009, dyrektywy 2009/73/WE, dyrektywy 2009/119/WE, dyrektywy 2010/31/UE, dyrektywy 2012/27/UE, dyrektywy 2013/30/UE i dyrektywy 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 525/2013 w styczniu 2019 r. do Komisji Europejskiej został przekazany projekt „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK).

Projekt KPEiK był przedmiotem:
•    konsultacji publicznych przeprowadzonych w terminie 14 stycznia – 18 lutego 2019 r.,
•    konsultacji regionalnych z państwami członkowskimi UE,
•    konsultacji roboczych z Komisją Europejską oraz
•    rekomendacji Komisji Europejskiej C(2019) 4421 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Link do strony Komisji Europejskiej na temat KEPiK oraz z wykazem Krajowych planów na rzecz energii i klimatu państw członkowskich UE.

Finalny „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” opracowany został po uwzględnieniu wniosków z ww. konsultacji i rekomendacji Komisji Europejskiej, jak również wniosków z uzgodnień międzyresortowych oraz aktualizacji krajowych strategii sektorowych.

Dokument został przekazany do Komisji Europejskiej dnia 30 grudnia 2019 r. Finalny KPEiK znajduje się pod linkiem: Link do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

Materiały

Projekt KPEiK na lata 2021-2030 - Założenia i cele oraz polityki i działania (wersja pdf)
Projekt​_KPEiK​_na​_lata​_2021-2030.pdf 1.61MB
Projekt KPEiK na lata 2021-2030 - Założenia i cele oraz polityki i działania (wersja edytowalna)
Projekt​_KPEiK​_na​_lata​_2021-2030​_poprawiony.docx 1.38MB
Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach (wersja pdf)
Zał1​_projekt​_KPEiK​_scenariusz​_ODN​_2019-01-04.pdf 8.28MB
Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach (wersja edytowlana)
Zał1​_projekt​_KPEiK​_scenariusz​_ODN​_2019-01-04.docx 5.14MB
Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków (wersja pdf)
Zał2​_projekt​_KPEiK​_scenariusz​_PEK​_2019-01-04.pdf 7.82MB
Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków (wersja edytowalna)
Zał2​_projekt​_KPEiK​_scenariusz​_PEK​_2019-01-04.docx 5.81MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.01.2020 11:11 Aneta Ciszewska
Pierwsza publikacja:
15.01.2019 14:27 Radosław Dubisz