W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Reforma Nadzoru Właścicielskiego

W celu wypracowania propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego powołano Komisję do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego, na której czele stoją:

  • Przewodniczący – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin
  • Wiceprzewodniczący – Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa Janusz Kowalski.

Reforma Nadzoru Właścicielskiego będzie polegała m.in. na:

  1. Analizie istniejących rozwiązań i obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa i innymi aktywami państwowymi;
  2. Wzmocnieniu i usprawnieniu nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa i innymi aktywami państwowymi oraz opracowaniu projektów rozwiązań prawnych w tym zakresie;
  3. Wypracowaniu standardów nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa;
  4. Przygotowaniu i udostępnianiu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych dokumentów określających dobre praktyki w realizacji nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa.

 

Skarb Państwa jest podmiotem kontrolującym największą Grupę Kapitałową w Polsce, w której skład wchodzą spółki kontrolowane bezpośrednio oraz pośrednio przez Skarb Państwa. Reforma nadzoru właścicielskiego ma za zadanie dostosowanie przepisów prawa do stale zmieniających się potrzeb złożonego obrotu gospodarczego, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zwiększonej efektywności funkcjonowania spółek oraz wzmocnieniu zaufania wspólników i akcjonariuszy, a to przełoży się na bezpieczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie mienia państwowego.