W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Reforma nadzoru właścicielskiego

W celu wypracowania propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego powołano Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, na której czele stoją:

  • Przewodniczący – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin
  • Wiceprzewodniczący – Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa Janusz Kowalski.

Reforma nadzoru właścicielskiego będzie polegała m.in. na:

  1. Analizie istniejących rozwiązań i obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa i innymi aktywami państwowymi;
  2. Wzmocnieniu i usprawnieniu nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa i innymi aktywami państwowymi oraz opracowaniu projektów rozwiązań prawnych w tym zakresie;
  3. Wypracowaniu standardów nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa;
  4. Przygotowaniu i udostępnianiu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych dokumentów określających dobre praktyki w realizacji nadzoru właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa.

 

Skarb Państwa jest podmiotem kontrolującym największą Grupę Kapitałową w Polsce, w której skład wchodzą spółki kontrolowane bezpośrednio oraz pośrednio przez Skarb Państwa. Reforma nadzoru właścicielskiego ma za zadanie dostosowanie przepisów prawa do stale zmieniających się potrzeb złożonego obrotu gospodarczego, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zwiększonej efektywności funkcjonowania spółek oraz wzmocnieniu zaufania wspólników i akcjonariuszy, a to przełoży się na bezpieczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie mienia państwowego.

Lista ekspertów zaangażowanych w prace poszczególnych zespołów w ramach Komisji ds. Nadzoru Właścicielskiego:

Zespół ekspercki ds. reformy prawa handlowego:

Przewodniczący: dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ
Pozostali członkowie Zespołu:
1.    prof. dr hab. Maciej Mataczyński
2.    prof. dr hab. Piotr Niczyporuk
3.    dr hab. Beata Kozłowska-Chyła
4.    dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS
5.    dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
6.    dr hab. Artur Nowacki
7.    dr Jacek Dybiński
8.    Agnieszka Nalazek
9.    Agnieszka Zalewska
10.    Artur Grajewski
11.    Jacek Cieplak
12.    Jakub Rybicki
13.    Filip Ostrowski
14.    Izabela Wojtyczka

Zespół ekspercki ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych:

Przewodniczący: dr Radosław L. Kwaśnicki
Pozostali członkowie Zespołu:
1.    dr hab. Dominika Wajda
2.    dr Robert Lizak
3.    Jacek Nieścior
4.    Maciej Zaborowski
5.    Paweł Tymczyszyn
6.    Marcin Eckert
7.    Rafał Kos
8.    Izabela Felczak-Poturnicka
9.    Patrycja Wróbel
10.    Andrzej Śliwka
11.    Piotr Chylicki
12.    Jan Linke
13.    Piotr Rybicki
14.    Dominika Bettman
15.    Karol Szymański
16.    Filip Ostrowski
17.    Izabela Wojtyczka

Zespół ekspercki ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych:

Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Romanowski
Pozostali członkowie Zespołu:
1.    dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH
2.    dr Rafał Woźniak
3.    Anne-Marie Weber-Elżanowska
4.    Konrad Zawodziński
5.    Agnieszka Zalewska
6.    Jakub Modrzejewski
7.    Rafał Roszkowski
8.    Filip Ostrowski
9.    Izabela Wojtyczka

Zespół ekspercki ds. prawa koncernowego:

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Szumański
Pozostali członkowie Zespołu:
1.    dr Radosław L. Kwaśnicki
2.    dr Rafał Kos
3.    dr Paweł Błaszczyk
4.    Jakub Modrzejewski
5.    Joanna Czekaj
6.    Karol Szymański
7.    Mateusz Berger
8.    Łukasz Hołubowski
9.    Dominik Kaczmarski
10.    Janusz Szurski
11.    Filip Ostrowski
12.    Izabela Wojtyczka

Zespół konsultacyjny:

Przewodniczący: dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ
Pozostali członkowie Zespołu:
1.    dr Artur Ogurek
2.    dr Rafał Zgorzelski
3.    Janusz Szurski
4.    Daniel Wais
5.    Krzysztof Dyki
6.    Joanna Dynysiuk
7.    Maciej Zaborowski
8.    Radosław Potrzeszcz
9.    Klaudia Budzisz
10.    Izabela Felczak-Poturnicka
11.    Magdalena Piłat
12.    Anna Margis
13.    Ewa Amzel
14.    Monika Hałupczak
15.    Marek Wodnicki
16.    Mateusz Chlebowski
17.    Filip Ostrowski
18.    Izabela Wojtyczka