W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Reforma nadzoru właścicielskiego

BRN1

Reforma nadzoru właścicielskiego ma za zadanie m.in. analizę istniejących rozwiązań i obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa i innymi aktywami państwowymi, wypracowanie standardów, wzmocnienie i usprawnienie nadzoru właścicielskiego nad nimi oraz opracowanie projektów rozwiązań prawnych w tym zakresie. W celu realizacji tych zadań powołano Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

W skład Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego wchodzą:

 • Przewodniczący – Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych;
 • Członkowie:

Artur Grajewski – Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, były Wiceprezes ds. Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor 11 publikacji naukowych, dwóch opracowań dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz trzech komentarzy praktycznych w el/LEX,

 – prof. dr hab. Andrzej Szumański – profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat. Współautor projektu ustawy z 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, autor ustawy z 1999 roku o umowach offsetowych. Arbiter i członek Rady arbitrażowej w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Prezes Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, zasiadał w licznych Radach Nadzorczych, jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych. W latach 2005-2013 uczestniczył w pracach UNCITRAL nad przygotowaniem Regulaminu Arbitrażowego oraz Transparency Rules w arbitrażu inwestycyjnym,

– dr hab. Mirosław Pawełczyk – profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, sędzia Sądu Giełdowego, Arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. spółek z udziałem Skarbu Państwa. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, czy prawa rynku kapitałowego. Jako członek Zespołu Ekspertów opracowywał projekt Konstytucji Biznesu,

– dr hab. Piotr Pinior – profesor uczelni Uniwersytetu Śląskiego, na którym pełni funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, Prodziekana ds. Badań Naukowych i Kierownika zespołu badawczego. Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, m.in. „Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”; specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz europejskiego prawa spółek,

– dr Rafał Kos – Adwokat posiadający szerokie doświadczenie w prowadzeniu transgranicznych sporów sądowych i postępowań grupowych. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Powołany na Stałego Arbitra i Koncyliatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Rekomendowany jako ekspert w dziedzinie arbitrażu przez Who's Who Legal, a także w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych zarówno przez Chambers and Partners, jak i dziennik Rzeczpospolita. Członek Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej (od 2017) oraz The Board of Visitors przy Columbus School of Law na Catholic University of America w Waszyngtonie (od 2017). Wiceprzewodniczący rady nadzorczej PFR TFI (od 2018),

- dr hab. Marek Leśniak profesor uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, notariusz. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2011 roku dotyczącej zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Autor bądź współautor wielu publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa cywilnego,

- Radosław Potrzeszcz – adwokat oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 • Koordynator Merytoryczny prac Zespołów eksperckich – dr Radosław L. Kwaśnicki – doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz programów AMP (IESE Business School) i Value Creation Through Effective Boards (Harvard Business School – Executive Education/IESE Business School). Radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek, w tym spółek publicznych (m.in. PKN ORLEN S.A., ARP S.A., PKP S.A.). Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego, autor podręczników oraz ponad 500 publikacji dotyczących prawa gospodarczego.
   
 • Sekretarze:

  – dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych,
  – Izabela Wojtyczka

Zadaniem Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego jest wypracowanie propozycji zmiany przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego. Komisję w jej działaniach będą wspierać następujące Zespoły eksperckie:

 • Zespół ekspercki ds. reformy prawa handlowego – jego zadaniem jest wypracowanie propozycji reformy instrumentów z obszaru nadzoru właścicielskiego i poprawy efektywności funkcjonowania spółek w zakresie innym niż powierzone pozostałym Zespołom eksperckim, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Zespół ekspercki ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych – jego zadaniem jest wypracowanie rekomendacji w zakresie rozszerzenia zakresu uprawnień i obowiązków rad nadzorczych oraz ich członków, w tym w szczególności w zakresie roli rad nadzorczych spółek dominujących w obszarze nadzoru nad majątkiem grupy kapitałowej.
 • Zespół ekspercki ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych – jego zadaniem jest wypracowanie zasad przekazywania przez spółki kapitałowe dotyczących ich informacji wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wspólników i akcjonariuszy większościowych oraz spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa i ich relacji z podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa.
 • Zespół ekspercki ds. prawa koncernowego – jego zadaniem jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie prawa koncernowego. Przedmiotem regulacji  będzie określenie zasad funkcjonowania koncernów umownych oraz faktycznych.
 • Zespół ekspercki do spraw reformy prawa gospodarczego i konsultacji propozycji legislacyjnych – jego zadaniem jest wypracowanie propozycji reformy w obszarze prawa gospodarczego innego niż prawo handlowe oraz pozyskiwanie informacji o potrzebach oraz doświadczeniach interesariuszy prac Zespołu w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz w zakresie zadań powierzonych pozostałym Zespołom eksperckim.      
 • Zespół ekspercki do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym – jego zadaniem jest wypracowanie rozwiązań w zakresie wykorzystania nowych technologii w obszarze prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego.