W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tomasz Dąbrowski

Podsekretarz stanu

Minister Tomasz Dąbrowski

Życiorys

Funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii pełni od dnia 4 czerwca 2018 r.

Z Ministerstwem Energii związany od początku powstania resortu.

Jego dotychczasowa praca zawodowa związana jest z administracją rządową w obszarze energii.

Zatrudniony był w Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki gdzie pracował na stanowiskach starszego specjalisty, zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu. Odpowiadał za sprawy dotyczące polityki energetycznej państwa, tworzenia regulacji prawnych kształtujących zasady funkcjonowania sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego oraz implementacji regulacji UE do krajowego porządku prawnego.  Uczestniczył w przygotowaniu rozwiązań systemowych w sektorze energii takich jak: rynek mocy, system wsparcia kogeneracji, pomoc dla wytwórców udzielana w związku z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych, nieodpłatne przydziały uprawnień do emisji CO2 dla sektora wytwarzania. Odpowiadał także za proces polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze energii.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego gdzie studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a następnie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Jest także absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Funkcje publiczne

Od 06.2018

Podsekretarz stanu

Ministerstwo Energii

2005-2015

Starszy specjalista, zastępca dyrektora, dyrektor departamentu

Ministerstwo Gospodarki

2004-2005

Starszy specjalista

Ministerstwo Skarbu Państwa

Kompetencje wiceministra

Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski, w szczególności realizuje zadania:

 1. wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ); 
 2. związane z: 
  • prowadzeniem spójnej polityki międzynarodowej, w tym europejskiej oraz formułuje jej założenia, 
  • członkostwem w Unii Europejskiej oraz koordynacją współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi, 
  • kształtowaniem polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej, 
  • funkcjonowaniem krajowego systemu paliwowego i gazowego, w tym współpracuje z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 
  • kształtowaniem polityki energetycznej Polski w zakresie sektora gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw ciekłych, 
  • jakością paliw ciekłych, 
  • opracowaniem i koordynacją wdrażania dokumentów strategicznych i programowych, 
  • wdrażaniem czystych technologii węglowych, 
  • programowaniem i wykorzystaniem środków unijnych; 
 3. współpracuje z właściwymi członkami kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw dotyczących notyfikacji programów pomocowych; 
 4. aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia. 

Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

 1. Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,
 2. Departament Funduszy Europejskich,
 3. Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
 4. Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,
 5. Departament Ropy i Gazu,
 6. Departament Spraw Międzynarodowych.

Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski uczestniczy w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu i rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

Kontakt

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
telefon: +48 22 695 81 09
e-mail: SekretariatTDabrowski@map.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.06.2019 12:05 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Bartkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Tomasz Dąbrowski 5.0 02.12.2019 11:12 Ilona Bartkowska
Tomasz Dąbrowski 4.0 27.11.2019 16:09 Juliusz Rzewuski
Tomasz Dąbrowski 3.0 27.11.2019 15:10 Juliusz Rzewuski
Tomasz Dąbrowski 2.0 27.11.2019 15:09 Juliusz Rzewuski
Tomasz Dąbrowski 1.2 18.07.2019 14:34 Ilona Bartkowska
Tomasz Dąbrowski 1.1 18.07.2019 14:25 Ilona Bartkowska
Tomasz Dąbrowski 1.0 26.06.2019 12:05 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP