W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ambasador

Aleksandra Piątkowska

Ambasador Aleksandra Piątkowska

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej, Wschodniej Republice Urugwaju i Republice Paragwaju

Pani Aleksandra Piątkowska jest zawodowym dyplomatą, od lipca 2019 roku Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Argentyńskiej oraz krajach dodatkowych akredytacji Republice Paragwaju i Wschodniej Republice Urugwaju. Od 2005 roku jest także urzędnikiem mianowanym służby cywilnej.

Pani Aleksandra Piątkowska w 1992 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Jest politologiem ze specjalizacją stosunki międzynarodowe.

Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczęła w 1993 roku w Departamencie Instytucji Europejskich. W trakcie wykonywania swoich zadań była m.in. członkiem delegacji RP na Komisję Praw Człowieka w Genewie w latach 1994 i 1995, oraz członkiem delegacji RP na Szczyt KBWE/OBWE w Budapeszcie w 1994 roku. Pracowała także na kilkumiesięcznym kontrakcie w Biurze Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych w Hadze.

W 1996 roku wyjechała na placówkę do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. W latach niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa (1996–1998) była w placówce ekspertem ds. państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Bałkanów.

Po powrocie z placówki pracowała w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa od 2001 do 2006 roku.  Zajmowała się m.in. problematyką wymiaru ludzkiego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie współpracując z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE, organizując i przygotowując polskich dyplomatów i innych urzędników do uczestnictwa w długo- i krótkoterminowych misjach OBWE.

W latach 2006–2007 pełniła funkcję najpierw zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Informacji, a następnie objęła stanowisko dyrektora tegoż departamentu.

Od 2008 do 2012 roku była dyrektorem Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, a także szefową dwustronnych komisji mieszanych, które negocjują i podpisują umowy i programy wykonawcze w sprawach współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez dwie kadencje była członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

W latach 2012–2017 pani Aleksandra Piątkowska sprawowała funkcję ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Chile. W trakcie swojej misji doprowadziła m.in. do utworzenia Polskiej Szkoły w Santiago, podpisania umowy ramowej między Polską a Chile w obszarze sportu, a także rozpoczęcia prac nad utworzeniem Centrum Dokumentacji i Muzeum Ignacego Domeyki w mieście La Serena.

W latach 2017–2019 była dyrektorem Departamentu Współpracy Rozwojowej.

Włada językami angielskim i hiszpańskim oraz w stopniu podstawowym – rosyjskim.