W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Covid-19 zalecenia

31.08.2020

Wjazd do Belgii – obowiązkowy formularz

 

Od 1 sierpnia każda osoba powracająca do Belgii z zagranicy lub pragnąca pozostać w Belgii dłużej niż 48 godzin jest zobowiązana wypełnić formularz identyfikacyjny (Passenger Locator Form).

 

Osoby planujące podróż do Belgii lub powrót do Belgii po pobycie za granicą są zobowiązane do:

 • zapoznania się z najnowszymi wskazówkami dotyczącymi podróży
 • wypełnienia formularza lokalizacji pasażera w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Belgii

Formularz do wypełnienia on-line dostępny tu >> Passenger Locator Form << w 4 językach (en/fr/nl/de).

 

Formularz  ten muszą wypełnić:

 • wszystkie osoby podróżujące do Belgii samolotem lub statkiem

oraz

 • wszystkie osoby jadące do Belgii, z wyjątkiem:
 • osób przebywających w Belgii krócej niż 48 godzin,
 • osób wracających po pobycie za granicą krótszym niż 48 godzin.

Jeśli jakiekolwiek informacje podane w tym formularzu ulegną zmianie w ciągu 14 dni od jego wypełnienia, niezbędne jest ponowne przesłanie zaktualizowanego formularza.

 

Dla osób nieposiadających telefonu komórkowego, niezbędne jest wypełnienie dokumentu dostępnego pod linkiem https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF przesłanie go mailem na adres: PLFBelgium@health.fgov.be  i posiadanie przy sobie wydrukowanego egzemplarza.

 

Informacje dotyczące podróży i formularza dostępne są na stronach:

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/Les-voyages-vers-la-Belgique.aspx - Office des Etrangères (urząd ds. cudzoziemców)

https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/ - Koronawirus w Belgii (oficjalna strona rządowa dotycząca koronawirusa)

https://diplomatie.belgium.be/ - Service public fédéral Affaires étrangères (belgijskie ministerstwo spraw zagranicznych)

 

Poruszanie się po Belgii

Nie obowiązują ograniczenia w poruszaniu się po terenie Belgii.

Na obszarach o dużym natężeniu ruchu wyznaczonych przez władze lokalne  (np. ulice handlowe, targowiska itp.) lub nawet na terenie całych miast lub gmin noszenie maski jest obowiązkowe (od 12 roku życia).

Użytkownicy transportu publicznego powyżej 12 lat są zobowiązani noszenie maseczki i utrzymywania dystansu 1,5 m we wszystkich miejscach publicznie dostępnych, a w szczególności na lotnisku, dworcu, na peronie lub na przystanku, w autobusie, metrze, tramwaju, pociągu lub w innym środku transportu.

Komunikacja kolejowa i lotnicza w Belgii funkcjonuje bez przeszkód.

 

Podróże z i do Belgii

 

Informujemy, iż władze belgijskie utrzymują ograniczenia w zakresie wyjazdów zagranicznych  dla obywateli Belgii oraz osób zamieszkujących czasowo lub na stałe w Belgii (posiadających prawo pobytu w Belgii), jak również dla obcokrajowców przyjeżdzających do Belgii.

 

Obowiązujące informacje zamieszczane są na stronie https://diplomatie.belgium.be/ (dostępna w 4 wersjach językowych: niderlandzkiej, francuskiej, niemieckiej i angielskiej). Są one codziennie aktualizowane.

Obecnie dozwolone są podróże do 31 państw wyszczególnionych na liście znajdującej się na ww. stronie. Są to państwa członkowskie Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielka Brytania. Formalnie zabrania się podróży turystycznych z Belgii do krajów niewymienionych na tej liście.

 

Kraje, do których można podróżować, zostały podzielone na dwie oddzielne listy: wyjazdów i powrotów. Na terenie tych 31 krajów wyznaczane są także strefy czerwone, pomarańczowe i zielone. Strefy te są regularnie aktualizowane na stronie belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

·         czerwona: wyjazdy do tych krajów i stref są niemożliwe lub niedozwolone

·         pomarańczowa: wyjazdy mogą wymagać spełnienia dodatkowych warunków (nakładanych przez państwa docelowe bądź zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności)

·         zielona: wyjazdy są możliwe bez ograniczeń.

 

Informacje szczegółowe dotyczące zaleceń związanych z poszczególnymi strefami zawarte są na stronie www.info-coronavirus.be (EN - https://www.info-coronavirus.be/en/travels/, FR - https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/, NL - https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/)

Ograniczenia te dotyczą tylko wyjazdów turystycznych - wyjazdy z ważnych przyczyn są dozwolone (uwaga! niezbędne jest udokumentowanie, że podróż jest konieczna).

Powroty z krajów z listy wjazdowej czerwonej wymagają odbycia kwarantanny i badań, dla krajów z listy pomarańczowej zalecana jest szczególna ostrożność (samoobserwacja, ew. samoizolacja), dla krajów z listy zielonej nie ma szczególnych rekomendacji.

 

Tymczasowe ograniczenia w podróżowaniu nie mają zastosowania do osób podróżujących w ważnych sprawach zawodowych, rodzinnych i osobistych zgodnie z poniższym wykazem:

 • podróże służbowe pracowników służby zdrowia, badaczy zdrowia i pracowników opieki nad osobami starszymi w ramach wykonywania ich obowiązków;
 • podróże służbowe dla pracowników przygranicznych;
 • podróże służbowe dla pracowników sezonowych w sektorze rolniczym;
 • podróże służbowe dla personelu sektora transportowego;
 • ruch dyplomatów, personelu organizacji międzynarodowych oraz osób zapraszanych przez organizacje międzynarodowe i których fizyczna obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tych organizacji, personelu wojskowego, personelu służb porządku publicznego, pracownicy Urzędu Imigracyjnego, celnicy, pracownicy humanitarni i pracownicy ochrony ludności, a także dziennikarze, wykonujący swoje funkcje;
 • przejazd pasażerów tranzytowych;
 • podróż przez pasażerów podróżujących z ważnych powodów rodzinnych;
 • w celu zapewnienia pomocy osobie starszej, małoletniej lub niepełnosprawnej;
 • w ramach wspólnego sprawowania opieki nad dzieckiem;
 • odwiedzenia partnera, który nie mieszka pod jednym dachem (od 1 września);
 • w związku z pogrzebem lub kremacją;
 • w związku ze ślubem (cywilnym lub wyznaniowym);
 • w przypadku podróży uzasadnionych łączeniem rodzin.
 • podróże służbowe marynarzy w ramach wykonywania obowiązków;
 • osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej lub przemieszczające się z innych przyczyn humanitarnych;
 • podróże na pilne wizyty lekarskie lub w celu uzyskania pilnej pomocy medycznej;
 • podróże obywateli państw trzecich w ramach studiów;
 • podróże uczniów, studentów lub praktykantów w ramach ich nauki;
 • podróże wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, jeśli ich zatrudnienie jest niezbędne z ekonomicznego punktu widzenia i nie można ich odroczyć ani wykonywać za granicą, w tym podróże zawodowych sportowców w ramach wykonywania ich działalności zawodowej;
 • wyjazdy za granicę w celach zawodowych, w tym podróże do domu / pracy;
 • podróże obywateli Belgii lub cudzoziemców do ich głównego miejsca zamieszkania;
 • podróż w ramach wykonywania czynności notarialnych (jeśli to konieczne i nie ma możliwości dokonania ich w wersji elektronicznej).

 

 

Aktualne obostrzenia na terenie Belgii – informacja po polsku (ostatnia aktualizacja 24 sierpnia)

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/Vertaling/maatregelen_Pools.pdf

 

Ogólne zasady dotyczące podróży zagranicznych z Belgii i do Belgii

Każdy obywatel belgijski, rezydent długoterminowy w Belgii oraz osoby posiadające legalny pobyt w Belgii, a także członkowie ich rodzin mogą zawsze wrócić do Belgii.

Osoba będąca obywatelem lub rezydentem państwa trzeciego może zawsze opuścić terytorium Belgii i wrócić do kraju, którego jest obywatelem lub rezydentem. Jednak niektóre kraje nie wszystkim mieszkańcom zezwalają na powrót do swoich domów. Dlatego wskazane jest skontaktowanie się z ambasadą kraju docelowego.

Przypomina się, że podróżowanie odbywa się na ryzyko podróżujących. Porady dotyczące podróży mogą ulec zmianie, a podróż do miejsca docelowego może być w każdej chwili odradzona. Jeśli planujesz wyjazd za granicę, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z informacją o podróży na stronie belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination

Podróżni powinni być świadomi, że nowe ogniska COVID za granicą mogą znacząco wpłynąć na ich podróż i nie można zagwarantować repatriacji, jeśli loty komercyjne zostaną odwołane a granice zostaną zamknięte.

Ponadto każdy kraj, w tym te znajdujące się na liście opublikowanej na stronie belgijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ma swobodę ustanowienia kwarantanny dla podróżujących przybywających na jego terytorium lub nałożenia obowiązku przedstawienia zaświadczenia o aktualnym, negatywnym wyniku testu na COVID-19.