W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wjazd, wyjazd i tranzyt przez Bułgarię

23.10.2020

Poniżej znajdują się informacje dotyczące aktualnej sytuacji w Bułgarii dotyczącej wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez ten kraj.

Sofia

WJAZD DO BUŁGARII:

 

Od 1 czerwca Polacy oraz obywatele innych krajów UE wymienieni w rozporządzeniu Ministra Turystyki mogą wjeżdżać do Bułgarii w celach turystycznych. Nie podlegają oni także kwarantannie, chyba, że przylatują z Portugalii lub Szwecji (oraz z poza UE za wyjątkiem Serbii, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Andory, Lichtensteinu, Monako i Watykanu). Każda osoba przed wjazdem do Bułgarii otrzymuje deklarację w której podaje się swoje dane kontaktowe podczas pobytu w Bułgarii oraz deklaruje, że nie jest się osobą chorą. 

(wzór deklaracji do pobrania w materiałach oraz na stronie: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/deklaraciya-za-putuvane-na-sobstven-risk )

 

Uwaga! Ponieważ w ruchu osobowym granicę bułgarsko–grecką można obecnie przekraczać jedynie poprzez przejście Kulata–Promachon, tworzą się tam, szczególnie w weekendy, kilkunastokilometrowe kolejki. Czas oczekiwania na wjazd do Grecji wynosi aktualnie około 5 godzin. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi możliwości wjazdu do Grecji na stronie naszej placówki w Atenach: https://www.gov.pl/web/grecja

 

Prosimy pamiętać, że wjazd obywateli polskich z  Macedonii Północnej do Bułgarii w celach turystycznych wiąże się z koniecznością odbycia 14 dniowej kwarantanny w Bułgarii. Możliwy bez kwarantanny jest jedynie tranzyt przez Bułgarię, czyli jak najszybszy przejazd przez nią w drodze do Polski (także poprzez wylot z lotnisk w Sofii, Burgas i Warnie).

 

Zakaz wjazdu nie dotyczy także następujących kategorii osób: osób będących członkami rodzin obywatela Bułgarii, osób posiadających potwierdzenie w Bułgarii pobytu czasowego lub stałego, kierowców ciężarówek realizujących transport międzynarodowy, pracowników sezonowych pracujących w sektorze rolnictwa i turystyki oraz pracowników transgranicznych (pracownikiem transgranicznym jest osoba, która pracuje na własny rachunek lub też jest zatrudniona w państwie członkowskim innym niż państwo zamieszkania i do którego wraca każdego dnia lub co najmniej raz w tygodniu) oraz osób przyjeżdżających do Bułgarii w celach służbowych nie dłuższych niż 7 dni (po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez bułgarskie ministerstwo odpowiadające za branżę w której pracuje osoba przyjeżdżająca w celach służbowych).

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia (wraz ze zmianami) obowiązuje od 14 maja do 14 czerwca b.r. i w sprawach związanych z możliwością wjazdu pracowników transgranicznych zezwala także na wjazd obywateli państw strefy Schengen ( w tym San Marino, Andora, Monako i Watykan ) oraz krajów trzecich, którzy biorą bezpośredni udział w budowie, utrzymaniu i  w eksploatacji bezpieczeństwa strategicznej i krytycznej infrastruktury Republiki Bułgarii, realizacji projektów certyfikowanych Ustawą o wspieraniu inwestycji, analizą projektów potencjalnych inwestorów oraz innej działalności mającej znaczenie dla gospodarki kraju po pisemnym poświadczeniu ministra gospodarki lub innego ministra odpowiadającego za dany sektor;

 

Każda osoba wjeżdżająca do Bułgarii podlega aktualnie 14 dniowej kwarantannie za wyjątkiem:

- osób wjeżdżających w celach turystycznych z krajów nie objętych nakazem kwarantanny (między innymi Polska).

-pracowników transgranicznych ( pod warunkiem przedstawienia dokumentu o zatrudnieniu oraz deklaracji, że w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli symptomów ostrej choroby układu oddechowego oraz nie byli osobami kontaktowymi z chorymi na COVID 19),

-pracowników biorących udział w dostawach leków, produktów medycznych i środków zabezpieczenia osobistego, w tym instalacji i eksploatacji ( pod warunkiem przedstawienia  deklaracji, że w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli symptomów ostrej choroby układu oddechowego oraz nie byli osobami kontaktowymi z chorymi na COVID 19 oraz ujemnego wyniku testu wykonanego maksymalnie 3 dni przed przekroczeniem granicy).

- obywateli UE wjeżdżających do Bułgarii w celach służbowych nie dłuższych niż 7 dniowe. (po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez bułgarskie ministerstwo odpowiadające za branżę w której pracuje osoba przyjeżdżająca w celach służbowych. O zaświadczenie może wnioskować firma bułgarska współpracująca z firmą polską lub sama firma polska. Wniosek można złożyć mailowo w dowolnej formie, ponieważ nie ma określonego formularza)

- członków rodzin bułgarskich obywateli, a także osoby żyjące w potwierdzonym związku partnerskim z obywatelem bułgarskim,  jeżeli okres ich pobytu w Bułgarii wynosi do 7 dni.

-kierowców samochodów ciężarowych przejeżdżających tranzytem przez Bułgarię lub dostarczających albo odbierających tam towar.

 

Nasza placówka nie pośredniczy w uzyskaniu pisemnych poświadczeń od poszczególnych ministerstw.

 

TRANZYT:

 

Aktualnie dopuszczalny jest tranzyt przez Bułgarię bez konieczności uzyskania zgody od policji bułgarskiej. Przy wjeździe do Bułgarii podróżny musi podpisać specjalną deklarację, że zobowiązuje się opuścić Bułgarie w ciągu 24 godzin od wjazdu. Należy także podać informację jaki jest cel przejazdu przez Bułgarię oraz podać kraj docelowy podróży.

 

 

WYJAZD Z BUŁGARII:

 

Aktualnie istnieje możliwość powrotu do Polski z Bułgarii drogą lotniczą z lotniska w Sofii, Warny i Burgas .

 

Informacje dotyczące codziennych wylotów z lotniska w Sofii, Warny i  Burgas znajdują się na stronach internetowych:

 

https://www.sofia-airport.bg/en/passengers/flight-information/departures

https://varna-airport.bg/bg/flights/departures

https://burgas-airport.bg/home-1

 

 

 

Osoby, które chcą udać się samolotem do Niemiec, a następnie drogą lądową pojechać do Polski prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej Ambasady RP w Berlinie.

https://www.gov.pl/web/niemcy/powrot-do-polski-z-berlina-i-okolic

 

Osoby wracające do Polski lotami przez Niemcy muszą mieć wykupiony bilet autobusowy lub kolejowy do Polski lub do miejscowości na granicy niemiecko – polskiej: Frankfurt nad Odrą lub Goerlitz (piesze przejścia graniczne). W przeciwnym przypadku mogą one zostać niewpuszczone na pokład samolotu w Bułgarii.

 

W przypadku konieczności powrotu do Polski samochodem prosimy o kontakt z naszymi placówkami w krajach przez które zamierzacie Państwo przejeżdżać z uwagi na wprowadzone w nich ograniczenia lub też brak możliwości tranzytu a także zmieniającą się dynamicznie sytuację epidemiologiczną. Prosimy także na bieżąco sprawdzać informacje na stronach internetowych placówek.

 

Ambasada RP w Rumunii:  https://www.gov.pl/web/rumunia

Ambasada RP w Serbii: https://www.gov.pl/web/serbia

Ambasada RP na Węgrzech: https://www.gov.pl/web/wegry

Ambasada RP w Austrii: https://www.gov.pl/web/austria

Ambasada RP na Słowacji: https://www.gov.pl/web/slowacja

Ambasada RP w Czechach: https://www.gov.pl/web/czechy

Ambasada RP na Ukrainie: https://www.gov.pl/web/ukraina   

 

Wszystkie aktualne informacje dotyczące sytuacji związanej z epidemią w Bułgarii znajdują się na oficjalnej rządowej stronie internetowej: https://coronavirus.bg/

 

Aktualna informacja o sytuacji na granicach polskich znajduje się na stronie Straży Granicznej: https://granica.gov.pl/

 

Materiały

Deklaracja
DEKLARACJA​_COVID-19.PDF 0.12MB