W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Covid-19: Chiny i Mongolia- informacje ogólne

08.10.2020

Restrykcje w Chińskiej Republice Ludowej oraz Mongolii [aktualizacja 08.10.2020]

..

Wjazd do Chin

Granice lądowe i morskie zamknięte. Możliwość wjazdu tylko drogą lotniczą. Zawieszenie możliwości wjazdu z wizami i kartami pobytu wydanymi przed 28 marca br.  Wizy wydawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które dotyczą wykonywania niezbędnych działań gospodarczych, handlowych, naukowych oraz z przyczyn humanitarnych. Ob. RP posiadający ważne zezwolenie na pobyt wydane przed 28 marca br. w związku z pracą zawodową, sprawami osobistymi lub w celu połączenia rodziny są uprawnieni do wjazdu do Chin. Ww. kategorie osób, których zezwolenie na pobyt utraciło ważność powinni ubiegać się o wizę w najbliższej Ambasadzie ChRL.

Występują utrudnienia w podróżowaniu do/z Chin w związku z ograniczoną liczbą międzynarodowych połączeń lotniczych (dotyczy przewoźników chińskich i zagranicznych). Połączenia bezpośrednie do/z Polski: Warszawa-Taiyuan, Pekin-Warszawa (AirChina) oraz Warszawa-Tianjin-Warszawa (PLL LOT). Stopniowe przywracanie bezpośrednich połączeń międzynarodowych do Pekinu, m.in. z Austrii, Danii, Grecji, Szwecji, Kambodży, Kanady, Pakistanu i Tajlandii. Brak możliwości tranzytu przez terytorium Chin. Brak możliwości tranzytu z państwa trzeciego przez Hongkong do Chin kontynentalnych.

Zasady kwarantanny i informacje o testach

Wymagane testy przed podróżą z Polski do Chin (dot. lotów bezpośrednich i z przesiadką).  Obowiązkowa 7 lub 14-dniowa kwarantanna w miejscu obserwacji na zasadach odpłatności. Testy po przekroczeniu granicy oraz na zakończenie kwarantanny.

Pobyt w ChRL

Możliwe ograniczenia związane z podróżowaniem po kraju w przypadku wystąpienia lokalnego ogniska zakażenia Covid-19 (np. zakaz wjazdu i\lub wyjazdu z danego miasta). Możliwy obowiązek przeprowadzania testów Covid-19 przy podróżach między niektórymi prowincjami. Ograniczenia związane z przyjmowaniem cudzoziemców w hotelach. Obowiązek używania lokalnych aplikacji mobilnych z kodem zdrowia QR, które wykorzystują geolokalizację posiadacza telefonu.

Inne ważne informacje

Brak możliwości uzyskania wizy i powrotu ob. RP studiujących w Chinach.

Władze ChRL nie zezwalają na opuszczenie statku morskiego przez członków załóg, także w sytuacjach wymagających udzielenia opieki medycznej oraz transportu do Europy.

Ograniczone możliwości udzielenia opieki konsularnej wobec osób objętych kwarantanną lub innymi ograniczeniami wprowadzanymi przez władze lokalne związanymi z restrykcjami sanitarno-epidemiologicznymi.

Wjazd do Mongolii

Granice zamknięte do 31 października 2020 r. Wjazd możliwy dla członków misji dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych, członków rodzin ob. Mongolii, obywateli UE  z ważną kartą pobytu lub ważną wizą, kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym oraz obsługi transportu kolejowego z Mongolii, Chin i Federacji Rosyjskiej. Od 8 października 2020 r. istnieje możliwość uzyskania w Ambasadzie Mongolii krótkoterminowych wiz służbowych (A) i biznesowych (B) uprawniających do wjazdu do Mongolii. Wiza kategorii A może być przedłużony w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych jednorazowo o 30 dni czyli cudzoziemiec może przebywać w Mongolii maksimum do 60 dni. Wiza kategorii B może zostać przedłużona w Urzędzie ds. Imigracji i Cudzoziemców jednorazowo o 30 dni.

Zawieszenie regularnych połączeń pasażerskich w ruchu lotniczym i kolejowym. W październiku mongolski przewoźnik MIAT organizuje 9 lotów czarterowych z Frankfurtu, Nur-Sułtanu, Tokio oraz Seulu. Możliwy udział obywateli RP.

Zasady kwarantanny i informacje o testach

Osoby uprawnione do wjazdu po przekroczeniu granicy podlegają 21-dniowej kwarantannie
w wyznaczonym miejscu obserwacji grupowej na koszt podmiotu zapraszającego. Obowiązek wykonania testu Covid-19 przed wjazdem na terytorium Mongolii. 

Pobyt w Mongolii

Obowiązuje stan wyjątkowy do 31 października. Z dniem 16 września br. przywrócona została możliwość częściowej organizacji publicznych wydarzeń o charakterze sportowym oraz kulturalnym. Z dniem 21 września br. wznowiona została działalność placówek oświatowych.

Inne ważne informacje

Brak możliwości realizacji podstawowych czynności konsularnych wobec ob. Mongolii w związku z zamknięciem granicy między Mongolią i Chinami. Brak możliwości realizacji dyżuru konsularnego na terytorium Mongolii. 

Ograniczone możliwości udzielenia opieki konsularnej wobec ob. RP przebywających w Mongolii.  

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i zdrowia w Chińskiej Republice Ludowej oraz Mongolii znajdziesz na stronie MSZ Informacje dla podróżujących.

Najbardziej aktualne i wiarygodne komunikaty dot. COVID-19 można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu SanitarnegoŚwiatowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Rekomendujemy także obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne.

Powrót do Polski

Więcej informacji na temat zasad wjazdu na terytorium Polski oraz obowiązujących restrykcji w tym kwarantanny znajdziesz tu: https://strazgraniczna.pl/...