W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

COVID-19: Chiny i Mongolia - informacje ogólne

03.09.2021

Restrykcje w Chińskiej Republice Ludowej oraz Mongolii [aktualizacja 3.09.2021]

..

Wjazd do Chin

Granice lądowe i morskie Chińskiej Republiki Ludowej pozostają zamknięte. Możliwość wjazdu tylko drogą lotniczą.

Wizy do Chin wydawane są tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 • dotyczących wykonywania niezbędnych działań gospodarczych, handlowych lub naukowych, 
 • z przyczyn humanitarnych.

Obywatele RP posiadający ważne zezwolenie na pobyt wydane przed 28 marca 2020 r. w związku z pracą zawodową, sprawami osobistymi lub w celu dołączenia do rodziny są uprawnieni do wjazdu do Chin. Osoby z wymienionych kategorii, których zezwolenie na pobyt utraciło ważność, powinny ubiegać się o wizę w najbliższej ambasadzie lub konsulacie ChRL.

Podróżowanie do i z Chin jest utrudnione. Liczba międzynarodowych połączeń lotniczych została ograniczona. Jeśli planujesz podróż do lub z Chin, skontaktuj się z przewoźnikiem, aby uzyskać szczegóły dotyczące lotu.

Obywatele RP przy podróży do Chin mogą korzystać wyłącznie z bezpośrednich połączeń lotniczych z Polski:

 • PLL LOT: Warszawa – Tianjin (nr rejsu LO93, wylot w środę), powrót do Polski na trasie Tianjin – Warszawa (nr rejsu LO94, wylot w piątek) – połączenia realizowane raz na dwa tygodnie,
 • Air China: Warszawa – Taiyuan (nr rejsu CA738, wylot w piątek), powrót do Polski na trasie Pekin – Warszawa (nr rejsu CA737, wylot w piątek) – połączenia realizowane raz na dwa tygodnie.

Brak możliwości podróży do Chin z przesiadką w państwie trzecim. Brak możliwości tranzytu z państwa trzeciego przez Hongkong do Chin kontynentalnych.

Aktualne komunikaty oraz wytyczne dotyczące zasad wjazdu do Chin można znaleźć na stronie Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.

Zasady kwarantanny i informacje o testach

Pasażerowie podróżujący z Polski do Chin muszą uzyskać:

 • negatywny wynik badania COVID-19 wykonanego metodą molekularną (RT-PCR),
 • negatywny wynik testu IgM z krwi żylnej na obecność przeciwciał SARS-CoV-2.

Podróżni muszą wykonać badania nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym wylotem w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ambasadę ChRL w Polsce. Na podstawie wyników badań należy wnioskować w Ambasadzie za pośrednictwem wyznaczonego systemu internetowego o zaświadczenie o stanie zdrowia (tzw. zielony kod zdrowia). Na pokład samolotu zostaną wpuszczone wyłącznie osoby z ważnym zaświadczeniem.

Aktualne komunikaty oraz wytyczne dotyczące zasad wjazdu do Chin można znaleźć na stronie Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.

UWAGA:

 • negatywne wyniki testów wykonanych przed wylotem,
 • zielony kod zdrowia od Ambasady ChRL w Warszawie uzyskany przed wylotem,
 • zaświadczenie o szczepieniu

…nie zwalniają z konieczności odbycia kwarantanny i przejścia wszystkich wymaganych badań zgodnie z lokalnymi procedurami sanitarno-epidemiologicznymi oraz nie stanowią gwarancji uniknięcia hospitalizacji po przylocie do Chin.

Podróżni po przekroczeniu granicy:

 • poddawani są kontroli medycznej, w tym kolejnym badaniom na obecność COVID-19: PCR (z nosa i gardła), na przeciwciała IgM i niekiedy również IgG (z krwi żylnej). W niektórych miastach obowiązkowe są również testy na obecność koronawirusa w postaci wymazów z odbytu.
 • są zobowiązani do odbycia 14-dniowej lub 21-dniowej kwarantanny na własny koszt w wyznaczonym przez władze miejscu. Dodatkowo, w zależności od regionu docelowego na podróżnego może zostać nałożona 7- lub 14-dniowa kwarantanna i obserwacja w warunkach domowych.

Łączna długość kwarantanny zależy od docelowego miejsca podróży oraz regulacji obowiązujących w regionie, do którego nastąpił przylot do Chin. Przejazd z miasta przylotu (gdzie miała miejsce główna kwarantanna) do miasta docelowego może wiązać się z obowiązkiem odbycia dodatkowej izolacji. W jej trakcie przeprowadzane są kolejne testy.

Osoby, które już zaszczepiły się przeciw COVID-19, przed wylotem powinny zapoznać się z wytycznymi Ambasady ChRL w Warszawie dotyczącymi zasad wjazdu dla osób zaszczepionych dostępnymi na stronie Ambasady ChRL.

Osoby, które w przeszłości przebyły COVID-19, powinny liczyć się z możliwością skierowania na szpitalną obserwację medyczną niezależnie od wyników testów oraz odbytego szczepienia.

Podejmując decyzję o wyjeździe, musisz się liczyć z tym, że możesz zostać skierowany na długotrwałą obserwację szpitalną m.in. w następujących przypadkach:

 • otrzymanie dodatniego wyniku któregokolwiek z testów PCR i badań przeciwciał IgM oraz IgG (szczególnie w sytuacji braku zaświadczenia o szczepieniu),
 • stwierdzenie w wywiadzie lekarskim faktu przebytego zakażenia na COVID-19 (status “ozdrowieńca”) lub niedawnego kontaktu z osobą zakażoną.

Podróżni, u których stwierdzono po przylocie do Chin obecność wirusa COVID-19 (także w formie bezobjawowej) podlegają długotrwałej hospitalizacji, a następnie co najmniej 14-dniowej kwarantannie w wyznaczonym przez władze miejscu (w obu przypadkach na własny koszt – może on wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy CNY).

Zakończenie izolacji jest możliwe w przypadku uzyskania co najmniej dwóch negatywnych wyników testów PCR oraz IgM z rzędu (niekiedy także w postaci wymazów z odbytu), a niekiedy także na podstawie negatywnych wyników wymazów środowiskowych na obecność COVID-19. Miej na uwadze, iż łączny czas izolacji oraz kwarantanny w takim przypadku może wynosić nawet 3 miesiące.

W trakcie hospitalizacji i kwarantanny podróżni podlegają bardzo restrykcyjnym procedurom sanitarno-epidemiologicznym. Udzielenie pomocy konsularnej osobom objętym kwarantanną lub innymi ograniczeniami wprowadzanymi przez władze lokalne może być niemożliwe lub utrudnione.

W razie stwierdzenia obecności wirusa u dziecka (również niezależnie od wystąpienia objawów), zostanie ono skierowane do szpitala bez możliwości towarzyszenia mu przez rodzica. W przypadku skierowania na kwarantannę w wyznaczonym przez władze miejscu, według dotychczasowych zasad i praktyki, z dziećmi do lat 14 może przebywać jeden z rodziców. Dzieci powyżej lat 14 mogą zostać skierowane do osobnych pomieszczeń i spędzają całą kwarantannę w odosobnieniu.

Przed podróżą skontaktuj się z najbliższą Ambasadą ChRL, instytucją organizującą pobyt, hotelem lub właścicielem mieszkania, w celu potwierdzenia możliwości przyjazdu oraz szczegółowych warunków kwarantanny i dalszego pobytu. Aktualne komunikaty oraz wytyczne dotyczące zasad wjazdu do Chin można znaleźć na stronie Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.

Pobyt w ChRL

W trakcie pobytu w Chinach należy liczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami, mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Są one wprowadzane przez władze na wszystkich szczeblach, nierzadko bez wcześniejszego uprzedzenia oraz mogą różnić się w zależności od miejsca (brak jednolitej praktyki powoduje, że kwarantanna osób przyjeżdżających do Chin w tym samym czasie może przebiegać zupełnie inaczej). Do najczęściej spotykanych, obowiązujących także cudzoziemców, można zaliczyć:

 • długotrwałe pozbawienie prawa do opuszczania miejsca zamieszkania w przypadku wykrycia lokalnego ogniska epidemii,
 • obowiązek przeprowadzania testów COVID-19 przy podróżach między prowincjami,
 • ograniczenia w opuszczaniu miejsca zamieszkania (np. limitowane wyjścia na zewnątrz, wyłącznie w celu zakupu towarów pierwszej potrzeby) oraz przyjmowaniu gości z zewnątrz,
 • ograniczenia związane z podróżowaniem po kraju w przypadku wystąpienia lokalnego ogniska zakażenia COVID-19 (np. zakaz wjazdu i/lub wyjazdu z danego miasta, obowiązek okazania negatywnego testu COVID-19 przed wyjazdem lub wjazdem do danego regionu/miasta),
 • kontrolę temperatury ciała na lotniskach i dworcach, w hotelach, sklepach, restauracjach i innych budynkach użyteczności publicznej oraz obowiązek noszenia masek ochronnych,
 • przymusową kwarantannę osób mających symptomy zakażenia koronawirusem,
 • utrudniony dostęp do podstawowej opieki lekarskiej w związku z dodatkowymi procedurami wprowadzonymi przez placówki medyczne w związku z COVID-19,
 • ograniczenia związane z przyjmowaniem cudzoziemców w hotelach,
 • faktyczny obowiązek używania lokalnych aplikacji mobilnych z kodem zdrowia QR, które wykorzystują geolokalizację posiadacza telefonu,
 • lokalne ograniczenia w korzystaniu z miejsc publicznych przez osoby niezaszczepione.

Restrykcje dotyczące podróżowania po Chinach

W przypadku podróży między miastami i prowincjami Chin z rejonów określonych przez władze jako strefy niskiego ryzyka zakażeniem (low-risk areas), podróżni powinni posiadać właściwą dla miasta docelowego aplikację zdrowotną na telefonie (tzw. health kit) oraz poddawać się mierzeniu temperatury w wyznaczonych miejscach. Przy podróżach do Pekinu, od dnia 16 marca 2021 r. nie jest wymagane posiadanie przed wyjazdem zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2, wykonanego w ciągu 7 dni przed podróżą.

Dodatkowe wymogi i ograniczenia mogą dotyczyć osób podróżujących z miejsc określonych jako strefy średniego i wysokiego ryzyka (mid- oraz high-risk areas). Ograniczenia znacząco wpływają na możliwość wjazdu do innych miast z tych obszarów. Prosimy o wzięcie tych okoliczności pod uwagę i rozważne planowanie ewentualnych podróży po Chinach, w tym szczególnie z i do Pekinu (regulacje dotyczące stolicy były do tej pory szczególnie restrykcyjne). Apelujemy również o bieżące śledzenie komunikatów miejscowych władz oraz mediów, ze względu na częste i nagłe zmiany stosownych regulacji.

Informacja dotycząca szczepień

Obywatele RP przebywający w Chinach zainteresowani szczepieniem na COVID-19 powinni śledzić komunikaty lokalnych władz. Zalecamy także kontakt z pracodawcą lub lokalnym ośrodkiem ochrony zdrowia.

Inne ważne informacje

Z powodu regulacji związanych z pandemią COVID-19, w chwili obecnej nie ma możliwości uzyskania wizy i powrotu obywateli RP studiujących w Chinach.

Władze ChRL nie zezwalają na opuszczenie statku morskiego przez członków załóg, także w sytuacjach wymagających udzielenia opieki medycznej oraz transportu do Europy.

Udzielenie pomocy konsularnej osobom objętym kwarantanną lub innymi ograniczeniami wprowadzanymi przez władze lokalne może być niemożliwe lub utrudnione.

Wjazd do Mongolii

Granice Mongolii pozostają zamknięte. Zawieszono regularne połączenia pasażerskie w ruchu lotniczym i kolejowym. W ograniczonym zakresie odbywają się loty czarterowe, głównie w celu repatriacji ob. Mongolii.

Wjazd możliwy dla członków misji dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych, członków rodzin ob. Mongolii, osób z ważną kartą pobytu, posiadaczy wiz służbowych (A). Wiza kategorii A może być przedłużona w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych jednorazowo o 30 dni – cudzoziemiec może przebywać w Mongolii maksymalnie do 60 dni. 

Brak możliwości przekroczenia granic lądowych przez kierowców w transporcie międzynarodowym (w przypadku granicy mongolsko-rosyjskiej możliwa jest zmiana kierowców ciężarówek na kierowców lokalnych).

Zasady kwarantanny i informacje o testach

Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 72 godziny przed przylotem do Mongolii. Wprowadzono obowiązek wykonania testów PCR na 24-48 godzin przed wylotem z Mongolii.

Osoby, które zostały zaszczepione pełną dawką szczepionki przeciw COVID-19 14 dni przed przyjazdem do Mongolii lub ozdrowieńcy, którzy wykażą, że w ciągu 4 miesięcy przed przyjazdem zdiagnozowano u nich infekcję, są zwolnieni z obowiązku kwarantanny, o ile okażą dokumenty potwierdzające te fakty.

Pozostałe kategorie podróżnych podlegają 7 dniom kwarantanny w wyznaczonym ośrodku. W szóstym dniu kwarantanny odbywa się test PCR.

W przypadku wykrycia po przyjeździe infekcji COVID-19, w tym bezobjawowej, podróżni podlegają hospitalizacji.

Pobyt w Mongolii

Ograniczenia w poruszaniu się po kraju, dotyczące w szczególności wjazdu do i wyjazdu z Ułan Bator – możliwa konieczność przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR. 

Działalność pewnych sektorów gospodarki (m.in. hoteli, handlu, usług) może ulegać ograniczeniom w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w całym kraju lub w danym regionie.

W miejscach publicznych obowiązek noszenia maseczek, w przypadku naruszenia możliwa grzywna w wysokości do 50 tys. MNT (ok. 18 USD).

Informacja dotycząca szczepień

Obywatele RP przebywający w Mongolii zainteresowani szczepieniem na COVID-19 powinni śledzić komunikaty lokalnych władz. Cudzoziemcy z prawem stałego pobytu w Mongolii mają prawo do uczestnictwa w narodowym programie szczepień.

Skontaktuj się ze swoim pracodawcą lub lokalnym ośrodkiem ochrony zdrowia w celu uzyskania dalszych informacji.

Inne ważne informacje

Brak możliwości realizacji podstawowych czynności konsularnych wobec ob. Mongolii w związku z zamknięciem granicy między Mongolią i Chinami. Brak możliwości realizacji dyżuru konsularnego na terytorium Mongolii. 

Ograniczone możliwości udzielenia opieki konsularnej wobec ob. RP przebywających w Mongolii.  

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i zdrowia w Chińskiej Republice Ludowej oraz Mongolii znajdziesz na w informacjach dla podróżujących na stronie MSZ.

Najbardziej aktualne i wiarygodne komunikaty dot. COVID-19 można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu SanitarnegoŚwiatowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Rekomendujemy także obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne.