W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wjazd do Chorwacji tylko z testem na SARS-CoV-2

14.01.2021

Przypominamy o istnieniu obowiązku okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji.

koronawirus

Obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji został przedłużony do dnia 31.01.2021 roku.

Osoby nie posiadające testu podczas przekraczania granicy zostaną zobowiązane przez straż graniczną do jego wykonania po wjeździe do Chorwacji i obowiązkowego pozostawania w samoizolacji do czasu otrzymania negatywnego wyniku. Wynik testu zostanie przesłany bezpośrednio na e-mail przejścia granicznego, gdzie został nałożony obowiązek samoizolacji i dopiero sms otrzymany od właściwej jednostki straży granicznej pozwala na zakończenie samoizolacji. Test wykonuje się na własny koszt w dowolnie wybranym laboratorium. Lista laboratoriów: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763 .

Na osoby, które wykonały test przed udaniem się w podróż, ale nie otrzymały jego wyniku do momentu przekroczenia granicy chorwacka straż graniczna również nałoży obowiązek odbycia samoizolacji, z którego podróżny zostanie zwolniony dopiero po przekazaniu do jednostki, która nakazała kwarantannę, otrzymanego z kraju negatywnego wyniku testu.

Z obowiązku okazania testu/poddania się testowi zwolnieni są:

- pracownicy lub osoby samozatrudnione wykonujące kluczowe obowiązki, w tym: pracownicy służby zdrowia, pracownicy przygraniczni, pracownicy sezonowi – pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin;

- uczniowie, studenci, stażyści codziennie przekraczający granicę – pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin;

- marynarze, pracownicy sektora transportowego, w tym kierowcy samochodów ciężarowych przewożący towar do użytkowania na terenie kraju bądź jadący tranzytem;

- dyplomaci, personel organizacji międzynarodowych, osoby przyjeżdżające na zaproszenie czyja obecność jest niezbędna do funkcjonowania tych organizacji, personel wojskowy, policyjny, personel ochrony cywilnej, pracownicy humanitarni przybywający w celu wykonywania swojej pracy;

- osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin);

- osoby przybywające do Chorwacji z ważnych przyczyn osobistych lub biznesowych. Osoby należące do tej kategorii muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające konieczność ich przyjazdu np. zaproszenie z firmy podpisane przez dyrektora generalnego, przewodniczącego zarządu, dyrektora firmy itp. To samo dotyczy osób przyjeżdżających do Chorwacji w celu wykonywania obowiązków służbowych na rzecz firm chorwackich lub zarejestrowanych w Chorwacji;

- osoby, które przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim zawierającym daty przebywania choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR, testu antygenowego lub pozytywnym rezultatem testu neutralizacji wykonanym w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ale starszym niż 14 dni. Więcej informacji na stronie ministerstwa spraw wewnętrznych Republiki Chorwacji: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211.

Uwaga: przy korzystaniu z transportu lotniczego należy sprawdzić czy przewoźnik przyjmie na pokład pasażera, który nie posiada testu.

Osoby przyjeżdzające z Wielkiej Brytanii oraz Afryki oprócz testu zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Osoby takie mogą poddać się testowi po upływie siódmego dnia kwarantanny i w przypadku otrzymania negatywnego wyniku testu zostaną zwolnione z odbywania dalszej części kwarantanny.

Przypominamy, że interpretacja poszczególnych zarządzeń dotyczących przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji leży wyłącznie w gestii chorwackiej straży granicznej – wszelkie zapytania dotyczące poszczególnych przypadków (w tym zakwalifikowania do kategorii osób zwolnionych z obowiązku okazania na granicy testu) należy kierować na adres:  uzg.covid@mup.hr   – korespondencja w języku chorwackim lub angielskim lub za pośrednictwem formularza na stronie: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211