W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wjazd i pobyt na terytorium Chorwacji - najczęściej zadawane pytania

03.09.2020

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania dot. wjazdu do Chorwacji i pobytu na jej terytorium.

Faq1

1. Jakie będą obostrzenia i zasady wjazdu do Chorwacji, jak będę jechał na wakacje jutro/ za tydzień/ dwa/ miesiąc?

Nie można przewidzieć jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna w momencie Państwa wyjazdu do Chorwacji. Nie można też przewidzieć czy, jakie i kiedy ewentualne obostrzenia zostaną wprowadzone lub zniesione przez chorwackie władze.

Uprzejmie prosimy o uważne śledzenie komunikatów publikowanych na stronie Ambasady RP w Zagrzebiu (https://www.gov.pl/web/chorwacja) oraz profilu FB (https://www.facebook.com/PolishEmbassyZagreb/).  Informacje na nich zamieszczane są aktualizowane na bieżąco.

2. Wybieram się do Chorwacji, czy mam obowiązek zarejestrować się na stronie https://entercroatia.mup.hr/?

NIE, nie ma takiego obowiązku. Jednak chorwackie służby sugerują dokonanie rejestracji, gdyż pomoże to uprościć i przyspieszyć odprawę graniczną.

3. Co się stanie, jeśli nie zarejestruję się na https://entercroatia.mup.hr/ a mimo to będę chciał przekroczyć granicę Republiki Chorwacji?

Procedura odprawy granicznej będzie wydłużona, gdyż w momencie przekraczania granicy służba graniczna będzie zbierać wszystkie te dane, które podaje się podczas rejestracji (m.in. miejsce pobytu, nr telefonu komórkowego, e-mail).

4. Zarejestrowałem/ -ałam się na stronie  https://entercroatia.mup.hr/ Do czego będą wykorzystywane podane przeze mnie dane?

Dane będą  mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych dot. epidemii koronawirusa.

5. Mam problemy z wypełnieniem i wysłaniem formularza  na stronie https://entercroatia.mup.hr/  Co mogę zrobić?

Ambasada RP w Zagrzebiu nie jest administratorem strony, w związku z czym nie ma wpływu na jej działanie. Jest to narzędzie przygotowane przez MSW Chorwacji. Wszelkie ewentualne pytania dot. wypełnienia formularza lub problemów z jego wysłaniem należy kierować na adres wskazany przez chorwackie służby, tj.: uzg.covid@mup.hr  (korespondencja w języku angielskim lub chorwackim).

Nie ma obowiązku wypełniania formularza znajdującego się na  https://entercroatia.mup.hr/.  Jest to tylko zalecenie chorwackich służb granicznych.

6. Czy jadąc do Chorwacji muszę mieć zaświadczenie, że nie jestem zarażony koronawirusem lub chory na COVID-19?

NIE.

7. Czy wjeżdżając do Chorwacji muszę udokumentować cel swojego przyjazdu?

NIE. Od 28.05.br. obywatele RP podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji nie muszą dokumentować celu swojego przyjazdu.

8. Byłem poddany obowiązkowej samoizolacji/kwarantannie. Czy w takim przypadku będę mógł wjechać do Chorwacji?

Z tym pytaniem należy się zwrócić do chorwackiej straży granicznej drogą mailową na adres: uzg.covid@mup.hr  (korespondencja w języku angielskim lub chorwackim).

9. Czy po wjeździe do Chorwacji obowiązuje mnie kwarantanna/ samoizolacja?

NIE.

10. Kto ponosi koszty ewentualnej samoizolacji/kwarantanny w przypadku nakazu poddania się jej wydanego przez lokalne władze (np. w przypadku stwierdzenia, że dana osoba miała kontakt z zarażonym)?

Koszty samoizolacji/kwarantanny ponosi osoba nią objęta.

11. Jeśli chcę jechać do Dubrownika, muszę przejechać przez fragment terytorium BiH. Czy w takim przypadku przy wjeździe do Dubrownika/ wyjeździe z Dubrownika muszę się poddać samoizolacji w Chorwacji?

NIE.

12. Właśnie się zorientowałem, że mój dowód osobisty/ paszport stracił ważność. Czy w takim przypadku będę mógł przekroczyć granicę Chorwacji?

Przy wjeździe i wyjeździe z Chorwacji obowiązuje kontrola graniczna. Chorwacja nie należy do strefy Schengen. Podróżując do Chorwacji, należy zawsze mieć ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty – dotyczy to wszystkich, niezależnie od wieku. Za brak ważnego dokumentu podróży grozi mandat. Dodatkowe koszty przy braku ważnego dokumentu wiążą się z koniecznością wyrobienia w konsulacie w Zagrzebiu paszportu tymczasowego, który umożliwi powrót do kraju.

13. Nie mam ważnego dowodu osobistego ani paszportu. Mam za to ważne prawo jazdy. Czy mogę przekroczyć granicę?

NIE.

14. Moje niepełnoletnie dziecko nie ma dowodu osobistego ani paszportu/ dokumenty te utraciły ważność. Czy moje dziecko będzie mogło przekroczyć granicę Chorwacji na podstawie aktu urodzenia/ legitymacji szkolnej/ karty EKUZ/ zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego/paszportu itp.?

NIE. Do przekroczenia granicy niezbędny jest dokument podróży. Dokumentem podróży są wyłącznie ważny dowód osobisty lub paszport. Żaden inny dokument nie upoważnia do przekroczenia granicy państwowej.

15. Czy upoważnienie/zgoda rodziców małoletniego/opiekunów prawnych dziecka na podróż poza granicę RP bez opieki rodziców (opiekunów prawnych) np. z dziadkami, znajomymi, siostrą, bratem należy sporządzić przed notariuszem?

Przepisy prawa chorwackiego nie wymagają sporządzenia takiej „zgody rodziców” przed notariuszem. Polskie prawo krajowe również nie wymaga specjalnego, poświadczonego notarialnie, upoważnienia w przypadku podróży małoletniego poza granice RP bez opieki rodziców (opiekunów prawnych). Pismo upoważnienia/zgodę można sporządzić samodzielnie, w języku chorwackim lub angielskim. Powinno ono zawierać dane osobowe i numer dokumentu podróży małoletniego, dane osobowe i numer dokumentu podróży opiekuna, z którym nieletni będzie podróżował oraz dane osobowe, numery dokumentów tożsamości obojga rodziców (opiekunów prawnych), ich numer telefonu kontaktowego i podpisy. Do zgody należy załączyć kopie wymienionych w upoważnieniu dokumentów.

Przypominamy, że wjazd do Chorwacji odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży, tj. paszportu lub dowodu osobistego.  

16. Posiadam ważną kartę EKUZ. Czy w razie wypadku/zachorowania/zarażenia się koronawirusem jestem uprawniony do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w Chorwacji?

W Chorwacji posiadaczom karty EKUZ przysługuje częściowo odpłatna opieka medyczna w ograniczonym zakresie, tylko w sytuacji nagłej (wypadek, zasłabnięcie, przeziębienie itp.). Za okazaniem ważnej karty EKUZ za świadczenie zdrowotne płaci się tylko tzw. "partycypację" wynoszącą ok. 1-5% kosztu usługi medycznej (przykładowo 10 HRK za wydanie recepty lub skierowania).

Zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia podróżnego, umożliwiającej pokrycie kosztów bardziej zaawansowanego leczenia i powrotu do kraju z wykorzystaniem transportu medycznego.

UWAGA:  Karta EKUZ, ani żadne inne ubezpieczenie nie podlegają kontroli granicznej! Służby graniczne kontrolują tylko dokumenty podróży czyli dowody osobiste i paszporty.  Karta EKUZ oraz wszystkie inne rodzaje polis ubezpieczeniowych są niezbędne w przypadku konieczności uzyskania pomocy medycznej, która ma być refundowana – okazujemy je personelowi medycznemu (któremu nie okazujemy dokumentów podróży!)

17. Jeśli turysta, przebywając w Chorwacji zostanie skierowany do odbycia kwarantanny, gdzie ona się odbywa i kto ponosi koszty?

W chwili obecnej wszystkie podmioty świadczące usługi noclegu: hotele, pensjonaty, właściciele legalnych kwater prywatnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dot. postępowania w przypadku stwierdzenia zarażenia gościa koronawirusem mają obowiązek zapewnienia takiej osobie zakwaterowania w obiekcie przeznaczonym do odbywania kwarantanny/samoizolacji  (są to obiekty wyznaczone przez lokalne Sztaby Kryzysowe). To samo dotyczy gości, którzy byli w bliskich kontaktach z zarażonym, w związku z czym muszą mieć zorganizowaną kwarantannę / samoizolację.

Przypominamy, że MSZ RP odradza podróże, które nie są konieczne. Decydując się na wyjazd w warunkach dużego zagrożenia epidemiologicznego należy być świadomym możliwości zarażenia wirusem  COVID-19 i związanych z tym dalszych konsekwencji oraz konieczności poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów w przypadku hospitalizacji. Koszty ew. przedłużonych pobytów turystów poddanych kwarantannie/samoizolacji takich jak np.: zakup żywności, środków higienicznych etc. pokrywają sami turyści lub organizator wypoczynku (w zależności od zapisów w zawartych umowach).

18. Gdzie mogę uzyskać informację nt. przejezdności dróg i sytuacji na granicach?

Informacje dotyczące sytuacji na drogach i przejściach granicznych Chorwacji można uzyskać:

https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama?lang=en#traffic-flow-and-road-conditions

https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama?lang=en#border-crossings

19. Podróżuję samochodem brata/siostry, samochodem w leasingu etc. jaki dokument powinienem mieć przy sobie?

Aby uniknąć kłopotów przy przekraczaniu granicy i poruszaniu się po Chorwacji cudzym samochodem należy mieć przy sobie pełnomocnictwo do użytkowania pojazdu wystawione przez jego prawnego właściciela. Pełnomocnictwo powinno być poświadczone urzędowo i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub chorwacki, jeżeli zostało sporządzone po polsku. Powinien się w nim także znajdować  kontakt do prawnego właściciela pojazdu tj. jego numer telefonu. W przypadku samochodu w leasingu  należy posiadać przy sobie stosowną umowę (przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na j. chorwacki lub angielski).

20. Jeśli ze względów zdrowotnych nie mogę nosić maseczki, jaki dokument powinienem/powinnam przedstawić?

Zaświadczenie wystawione przez lekarza z informacją o problemach zdrowotnych i niemożności noszenia maseczki oraz jego tłumaczenie na język chorwacki lub angielski zrobione przez tłumacza przysięgłego.

21.  Czy można przekroczyć granicę Chorwacji bez podania adresu miesjca pobytu?

TAK. Nie wypełniamy wówczas formularza na stronie  https://entercroatia.mup.hr , który jest narzędziem zalecanym przez chorwackie służby graniczne, ale jego wypełnienie nie jest obowiązkowe. Osoby decydujące się na wypełnienie formularza muszą podać miejsce pobytu.