W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

CPPC dla niepełnosprawnych

Kiedy planujesz wizytę w CPPC

Jeśli planujesz nas odwiedzić, skontaktuj się z nami i poinformuj nas o tym przynajmniej na dzień roboczy przed wizytą. Dzięki temu będziemy mogli wyznaczyć asystenta, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwianiu spraw i opiekę bytową na terenie Centrum. Taką informację możesz nam przekazać następującymi drogami:

  • wysłanie pisma/złożenie wniosku na adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa,
  • wysłanie e-maila na adres: dostepnosc@cppc.gov.pl
  • kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 315 23 40.

W CPPC można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:

  • wysłanie pisma/złożenie wniosku na adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa,
  • wysłanie e-maila na adres: dostepnosc@cppc.gov.pl,
  • kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 315 23 40,
  • osobiste zgłoszenie się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:15 -16:15.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym siedzibę ma Centrum Projektów Polska Cyfrowa przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Spokojnej 13A. Wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu terenu. Drzwi windy są automatyczne przesuwne. Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa umożliwia łatwą identyfikację dźwigu, a wszelkim zastosowanym oznaczeniom wizualnym towarzyszy równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny.

Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, kontrastowe, o średnicy ok. 20 mm, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, natomiast przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w części przy salach konferencyjnych.

W Centrum nie ma pętli indukcyjnych.

Każdej osobie z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się na recepcję, zostanie przydzielony ASYSTENT, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwianiu spraw i opiekę bytową na terenie Centrum.

Problemy z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem dostepnosc@cppc.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 315 23 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, a także preferowany sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

{"register":{"columns":[]}}