W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przeciwdziałanie nadużyciom

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej również jako „CPPC”) jest instytucją przeciwną wszelkim przejawom nadużyć finansowych i korupcyjnych.

Jako nadużycie rozumie się oszustwo popełnione dla własnej korzyści lub przyniesienia strat drugiej stronie. Obejmuje ono szeroki zakres naruszenia prawa, choćby kradzież, sprzeniewierzenie środków, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zmowa, pranie pieniędzy, ukrywanie istotnych faktów i inne. Czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości jest intencyjność i celowość działań.
W odniesieniu do wydatków z budżetu Wspólnot Europejskich nadużycia finansowe zdefiniowano jako umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące posługiwania się fałszywymi, nieścisłymi lub niekompletnymi dokumentami, zatajania informacji w celu sprzeniewierzenia, bezprawnego zatrzymania lub niewłaściwego wykorzystania środków do innych celów niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Jesteśmy świadomi możliwości wystąpienia zagrożeń dla prawidłowej realizacji zadań, które mogą wynikać z wystąpienia różnego rodzaju nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesu. W tym celu stosujemy Politykę antykorupcyjną i system zapobiegania nadużyciom finansowym, których celem ogólnym jest dążenie do stałego monitorowania i wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania wszelkim przejawom oraz ryzyku wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji w trakcie wykonywanych działań.

W ramach realizowanych zadań dokładamy wszelkich starań w zakresie zapobiegania, wykrywania i korygowania nadużyć finansowych. Jednocześnie przestrzegamy norm prawnych, etycznych i moralnych oraz zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości na najwyższym poziomie. Tego samego oczekujemy również od Wnioskodawców, Beneficjentów oraz ich Partnerów realizujących projekty w ramach programów operacyjnych, dla których jesteśmy Instytucją Pośredniczącą, a także pozostałych interesariuszy CPPC.

Zgłaszanie podejrzenia nadużycia finansowego

W przypadku przekazywania informacji o podejrzeniu lub występowaniu nadużyć finansowych w ramach działalności CPPC, wszelkie informacje będą bezwzględnie analizowane, z zachowaniem pełnej anonimowości oraz poufności zgłaszającego. Informacje na temat podejrzenia nadużyć finansowych, w tym korupcji oraz konfliktu interesów, uprzejmie prosimy zgłaszać:

  • pocztą na adres:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
               Ul. Spokojna 13a
              01-044 Warszawa

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów w Programie Polska Cyfrowa.

Ponadto, każda osoba, która ma istotne informacje świadczące o możliwości wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego w ramach realizowanych zadań przez CPPC, ma możliwość powiadomienia właściwych w danej sprawie organów:

  • Policji, prokuratury lub innego uprawnionego organu ścigania (np. ABW, CBA)
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podejrzenia popełnienia nadużyć finansowych, stanowiących ograniczenie konkurencji, podlegają zgłoszeniu Prezesowi UOKiK na podstawie art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Każdy obywatel może bezpośrednio poinformować OLAF (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji, mającym wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Zgłoszenia można dokonać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo:

  • zgłoszenie online – report fraud online
  • zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie WWW) – email OLAF
  • zgłoszenie na adres korespondencyjny:

                 European Commission,
                 European Anti-Fraud Office (OLAF)
                 Investigations & Operations
                 B-1049 Brussels, Belgium

Przydatne linki

Przydatne dokumenty

Aby zwiększyć świadomość w zakresie wykrywania i postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polecamy zapoznać się z następującymi dokumentami:

Materiały

Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”
Ocena​_ryzyka​_nadużyć​_finansowych​_2014.pdf 0.29MB
Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS
Nota​_informacyjna​_dotycząca​_przesłanek​_nadużyć​_finansowych​_dla​_EFRR,​_EFS​_i​_FS.pdf 0.31MB
Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”
Wykrywanie​_przerobionych​_dokumentów​_w​_dziedzinie​_działań​_strukturalnych.pdf 2.37MB
Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”
Identyfikowanie​_przypadków​_konfliktu​_interesów​_w​_postępowaniach​_o​_udzielenie​_zamówień​_publicznych​_w​_ramach​_działań​_strukturalnych.pdf 0.25MB
Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników
Konflikt​_interesów​_w​_polskiej​_administracji​_rządowej​_–​_prawo,​_praktyka,​_postawy​_urzędników.pdf 0.68MB
Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn. „Zmowy przetargowe”
zmowy​_przetargowe.pdf 21.64MB
Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi pn. „Świadomi nadużyć finansowych i korupcji”
Świadomi​_nadużyć​_finansowych​_i​_korupcji.pdf 12.43MB
Poradnik pn. „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie”
jak​_zlozyc​_zawiadomienie​_o​_przestepstwie.pdf 0.69MB
Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych
Rekomendacje​_postępowań​_antykorupcyjnych​_przy​_udzielaniu​_zamówień​_publicznych.pdf 4.06MB
Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników
Wskazówki​_antykorupcyjne​_dla​_urzędników.pdf 3.12MB
Wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców
Wskazówki​_antykorupcyjne​_dla​_przedsiębiorców.pdf 9.00MB
{"register":{"columns":[]}}