W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna jednostki

CPPC kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Dyrektorów Departamentów, Dyrektorów Biur oraz samodzielnych stanowisk pracy. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa i jest pracodawcą – w rozumieniu przepisów prawa pracy – w stosunku do pracowników CPPC.

1. W ramach struktury organizacyjnej CPPC funkcjonują: departamenty, biura i samodzielne stanowiska pracy (zwane dalej „komórkami organizacyjnymi”) oraz stanowisko Zastępcy

 

Dyrektora CPPC, podległe bezpośrednio Dyrektorowi CPPC.

2. W skład departamentów mogą wchodzić: biura, wydziały i samodzielne stanowiska pracy.

3.  Dyrektor CPPC może powoływać zespoły robocze do realizacji zadań należących
do zakresu działania więcej niż jednej komórki organizacyjnej lub wymagających udziału pracowników więcej niż jednej komórki organizacyjnej.

4. Dyrektor CPPC może powierzać pracownikom CPPC pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków nieobjętych zakresem zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

5. Dyrektor CPPC może skierować projekt będący projektem własnym do realizacji przez inną komórkę organizacyjną niż Biuro Projektów Własnych.


W skład CPPC wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:
 

 1. Departament Strategii (D06):
  1. Wydział Strategii (D06B00-W01),
  2. Wydział Komunikacji (D06B00-W02);
    
 2. Departament Zarządzania Centrum (D03):
  1. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (AW),
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD),
  3. Pełnomocnik Dyrektora CPPC ds. bezpieczeństwa informacji (PBI),
  4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POIN);
    
 3. Departament Kontroli Projektów (D01):
  1. Wydział Kontroli Zamówień Publicznych (D01B00-W01),
  2. Wydział Kontroli Projektów (D01B00-W02)
    
 4. Departament Prawny (D05):
  a.   Wydział Prawny (D05B00-W01),
  b.   Wydział Zamówień Publicznych (D05B00-W02),
  c.    Wieloosobowe stanowisko Radcy Prawnego (D05B00-W00);
   
 5. Departament Naboru Projektów (D04):
  1. Wydział Naboru Projektów 1 (D04B00-W01),
  2. Wydział Naboru Projektów 2 (D04B00-W02),
  3. Wydział Ponownej Oceny (D04B00-W03);
    
 6. Departament Koordynacji Realizacji Projektów (D02):

  a.   Biuro Projektów – Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (D02B01):
  - Wydział Realizacji Projektów 1 (D02B01-W01),
  - Wydział Realizacji Projektów 2 (D02B01-W02), 

  b.   Biuro Projektów – Rozwoju Usług Cyfrowych (D02B02):
  - Wydział Realizacji Projektów 1 (D02B02-W01),
  - Wydział Realizacji Projektów 2 (D02B02-W02),

  c.
     Biuro projektów sektora TCB – Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa (D02B03):
  - Wydział Realizacji Projektów 1 (D02B03-W01),
  - Wydział Realizacji Projektów 2 (D02B03-W02),
  - Wydział Realizacji Projektów 3 (D02B03-W03),

  d.   Wieloosobowe stanowisko ds. analiz i compliance (D02B00-W00);
   
 7. Departament Koordynacji Spraw Finansowo-Kadrowych (D07):
  1. Główny Księgowy (D07-GK),
  2. Wydział Budżetu (D07B00-W01),
  3. Wydział Księgowości i Płac (D07B00-W02),
  4. Biuro HR (D07B01-W00);
    
 8. Biuro Administracyjne (D08);
   
 9. Biuro IT (D09):
  a.   Wydział Infrastruktury IT (D09B01-W01),
  b.   
  Wydział Aplikacji IT (D09B01-W02);
   
 10. Biuro Projektów Własnych (D10).
{"register":{"columns":[]}}