W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

O CSK MSWiA w Warszawie

Dobro chorego jest najwyższym prawem

Szanowni Państwo,

uzyskanie 1 października 1998 r. osobowości prawnej całkowicie zmieniło sposób zarządzania przedsiębiorstwem, jakim stał się Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Zmiana ta przyniosła ze sobą nowe szanse, do których można zaliczyć przede wszystkim możliwość prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej i przeznaczania tak uzyskanych środków na rozwój zakładu. Niezwykle ważne w tej sytuacji stało się dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej dla potrzeb obecnych i potencjalnych pacjentów oraz umiejętne wykorzystanie szans rynkowych. Należało tak zaplanować udzielanie świadczeń medycznych, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną zarówno w ramach kasy branżowej jak i kas regionalnych. Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia, którego częścią jest Centralny Szpital Kliniczny u progu zmian systemowych ochrony zdrowia w Polsce był w szczególnie trudnej sytuacji: wyeksploatowana baza lokalowo-sprzętowa, ogromne rozproszenie struktur i przestarzały model zarządzania składały się na niekorzystny "bilans otwarcia". Zaproponowany przez nas program restrukturyzacji rozpoczęto od stworzenia zespołu zarządzającego, zdolnego przeprowadzić te ważne, konieczne, lecz trudne do zaakceptowania przez personel i podopiecznych zmiany.

Chcielibyśmy podziękować ludziom, którzy wtedy rozpoczęli dzieło restrukturyzacji jednego z największych ZOZ-ów w Polsce, a w szczególności: Radzie Społecznej Szpitala, Zastępcom Dyrektora, Kierownikom Klinik, Ordynatorom Oddziałów i Kierownikom Działów, a także wszystkim pracownikom, bez których nasze pomysły pozostałyby jedynie zbiorem pobożnych życzeń.

Dyrekcja Szpitala MSWiA w Warszawie

Materiały

CSK MSWiA​_J​_999​_11​_2021 - certyfikat w j. polskim
1​_CSK​_MSWiA​_J​_999​_11​_2021​_-​_cert​_pol-sgn.pdf 0.33MB
CSK MSWiA​_J​_999​_11​_2021 - certyfikat w j. polskim załącznik nr 1
1a​_CSK​_MSWiA​_J​_999​_11​_2021​_​_-​_cert​_pol​_załacznik1-sgn.pdf 0.30MB
CSK MSWiA​_J​_999​_11​_2021 - certyfikat w j. polskim załącznik nr 2
1b​_CSK​_MSWiA​_J​_999​_11​_2021​_-​_cert​_pol​_załacznik2-sgn.pdf 0.30MB
CSK MSWiA​_J​_999​_11​_2021 – IQNet certyfikat w j. angielskim
2​_CSK​_MSWiA​_J​_999​_11​_2021​_​_-​_cert​_IQNet-sgn.pdf 0.48MB
CSK MSWiA​_J​_999​_11​_2021 - IQNet certyfikat w j. angielskim załącznik nr 1
2a​_CSK​_MSWiA​_J​_999​_11​_2021​_-​_cert​_IQNet​_załacznik1-sgn.pdf 0.49MB
CSK MSWiA​_J​_999​_11​_2021 - IQNet certyfikat w j. angielskim załącznik nr 2
2b​_CSK​_MSWiA​_J​_999​_11​_2021​_-​_cert​_IQNet​_załacznik2-sgn.pdf 0.49MB
Misja i Polityka Jakości CSK MSWiA w Warszawie
Misja​_i​_Polityka​_Jakości​_CSK​_MSWiA​_w​_Warszawie​_WYDV​_21012022.pdf 0.46MB

Wideo

{"register":{"columns":[]}}