Baza Wiedzy Administracji

Istotą Projektu jest budowa fundamentów sprawnej i efektywnej e-administracji w Polsce. Istotne jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez zapewnienie obywatelom, w tym przedsiębiorcom, efektywnych e-usług publicznych.

Planowany okres realizacji projektu:

Projekt realizowany będzie od 2018 roku do 2020 roku.

Zaangażowani:

Instytucje odpowiedzialne:

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

 • Ministerstwo Rozwoju,
 • Instytut Logistyki i Magazynowania

Cel projektu

Budowa systemu Bazy Wiedzy Administracji (BWA) i ułatwienie organom zarządzanie informacjami. BWA jest zestawem katalogów przechowujących w sposób uporządkowany, najważniejsze referencyjne informacje będące podstawą działania e-administracji (informacje o usługach i powiązanych z nimi dokumentach, poradnikach, tłumaczeniach, instytucjach publicznych, powiązanych w oparciu o zintegrowaną strukturę indeksacyjną). 

Korzyści

W ramach projektu powstaną m.in:

 • katalogi usług publicznych i zdarzeń życiowych 
 • katalog aktów prawnych
 • katalog instytucji publicznych
 • katalog rejestrów publicznych
 • model i narzędzia zarządzania informacjami w BWA i cyklem życia usługi 

Przyczyni się to bezpośrednio do poprawy jakości i efektywności świadczenia usług, a tym samym do obniżenia kosztów udostępniania usług cyfrowych administracji publicznej i zarządzania nimi.

Projekt a dokumenty strategiczne

Realizacja Projektu wpisuje się w:

 • Cel szczegółowy III – „Skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu” Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, który ma na celu dostarczenie usług elektronicznych społeczeństwu, w tym przedsiębiorcom, aby  ułatwić im funkcjonowanie we współczesnym świecie, zaoszczędzić ich czas i zapewnić komfort załatwiania spraw z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie;
 • celu 5 Strategii „Sprawne Państwo 2020”, który zakłada efektywne świadczenie usług publicznych, w tym standaryzację i zarządzanie usługami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych (kierunek interwencji celu 5.5);
 • zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego zgodnie z którą państwa członkowskie zapewniają, aby organy sektora publicznego podjęły środki niezbędne do zwiększenia dostępności swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych poprzez uczynienie ich bardziej postrzegalnymi, funkcjonalnymi, zrozumiałymi i rzetelnymi.


 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.02.2018 10:57
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 27.02.2018 10:57
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński