Cele

Program „Od papierowej do cyfrowej Polski" wpisuje się w strategiczne plany rządu wspierania rozwoju oraz informatyzacji. Są nimi:

Plan na rzecz "Odpowiedzialnego Rozwoju”, który osadza się na pięciu filarach:

 • Reindustrializacji,
 • Rozwoju polskich firm,
 • Inteligentnych innowacjach,
 • Dostępności kapitału,
 • Ekspansji zagranicznej.

„Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”, które zakładają:

 • Bezpieczny i wygodny dostęp do publicznych usług online,
 • Dostęp do danych online,
 • Państwo służebne wobec obywatela,
 • Przyspieszenie rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • Budowę kompetencji cyfrowych w sektorze publicznym.

Cele Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski":

 • Poprawa funkcjonowania i lepsze wykorzystanie infrastruktury publicznej,
 • Bardziej efektywne wypełnianie swoich funkcji przez państwo,
 • Zapewnienie warunków dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.
   

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.12.2017 12:14
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 18.12.2017 12:14
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński