Dostępność siedziby Ministerstwa Cyfryzacji

Budynek zlokalizowany w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 posiada dwa wejścia: A i B. Wejście oznaczone literą A dedykowane jest dla klientów urzędu, w tym dla osób z dysfunkcją ruchową.

Układ funkcjonalny i przestrzenny budynku zorganizowany jest w taki sposób, by umożliwić użytkowanie parteru budynku przez osoby niepełnosprawne. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową do części zachodniej (wejście A) zapewnia platforma przy-schodowa, natomiast dostęp do części wschodniej (wejście B) możliwy jest dzięki, rozkładanym w razie potrzeby, prowadnicom.

Spotkania, w których zapowiedziano obecność osób z niesprawnością, planowane są w pomieszczeniach na parterze budynku. Tutaj również znajdują się pokoje biurowe dla pracowników Ministerstwa, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Specjalne potrzeby związane z udziałem w spotkaniach organizowanych w siedzibie MC można zgłaszać bezpośrednio do ich organizatorów (drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pomocą wideotłumacza PJM dostępnego na stronie internetowej MC).

  1. Do wejścia A prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podjazd-rampa znajduje się przy schodach na zewnątrz budynku, po lewej stronie od wejścia.
  2. W holu głównym (wejście A) znajduje się recepcja urzędu, której pracownicy, w przypadku zaistnienia potrzeby, przekażą Państwu niezbędne informacje dotyczące topografii budynku oraz zaoferują pomoc przy poruszaniu się pomiędzy poziomem recepcji, a parterem. Recepcja znajduje się w holu A, po prawej stronie, za wejściem do budynku. W holu głównym na parterze znajduje się również kancelaria główna Ministerstwa.
  3. Na parterze budynku znajdują się dwie toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  4. Za pośrednictwem usługi tłumacza migowego, dostępnej w recepcji, istnieje możliwość nawiązania połączenia w formie wideokonferencji między niesłyszącym klientem, tłumaczem Polskiego Języka Migowego, a pracownikiem Ministerstwa.

Kluczowe elementy mogące stanowić problem w komunikacji na terenie budynku, takie jak: przeszklone drzwi wejściowe, początek i koniec biegu schodów oraz filary wolnostojące w przestrzeni holu i w ciągach komunikacyjnych, zostały oznaczone wizualnie w sposób kontrastowy do przyległych elementów budowlanych oraz wyposażenia.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.12.2018 15:43
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 12.12.2018 15:43
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl