Dostępność strony internetowej

Article List

Dostępność strony internetowej

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Dostępność siedziby Ministerstwa Cyfryzacji

Budynek zlokalizowany w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 posiada dwa wejścia: A i B. Wejście oznaczone literą A dedykowane jest dla klientów urzędu, w tym dla osób z dysfunkcją ruchową.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.12.2018 15:23
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 12.12.2018 15:27
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl