E-Zamówienia – Elektroniczne Zamówienia Publiczne - wydarzenia

  • 2018-06-06 - Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przy współpracy Wykonawcy Platformy e-Zamówienia tj. Enterprise Services Polska przygotowało i opublikowało pierwszą część dokumentu Standardy Usług i Danych obejmującą zakresem przetarg nieograniczony wraz z procedurą zmiany interfejsu platformy e-Zamówienia. Celem dokumentu jest dostarczenie dostawcom Portali e-Usług opisu API wykorzystywanego w integracji Platformy e-Zamówienia z systemami zewnętrznymi.
     
  • 2018-06-18 - Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przy współpracy Wykonawcy Platformy e-Zamówienia tj. Enterprise Services Polska przeprowadziło konferencję z dostawcami Portali e-Usług i innymi interesariuszami projektu dotyczącą prezentacji i omówienia pierwszej części dokumentu Standardy Usług i Danych wraz z wyjaśnieniem pytań i wątpliwości związanych z prezentowanym materiałem.
     
  • 2018-06-25 - Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przy współpracy Wykonawcy Platformy e-Zamówienia tj. Enterprise Services Polska przygotowało i opublikowało drugą część dokumentu Standardy Usług i Danych obejmującą zakres ogłoszeń w europejskim publikatorze zamówień publicznych TED, tryby jedno i dwuetapowe, autoryzację i uwierzytelnienie.
     
  • 2018-07-04 - Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przy współpracy Wykonawcy Platformy e-Zamówienia tj. Enterprise Services Polska, przygotowało i opublikowało trzecią część dokumentu Standardy Usług i Danych obejmującą zakresem pozostałe tryby i procedury. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, zostały wprowadzone aktualizacje w już opublikowanym dotychczas dokumencie SUiD, obejmującym przetarg nieograniczony, ogłoszenia w europejskim publikatorze zamówień publicznych TED, tryby jedno i dwuetapowe, autoryzację i uwierzytelnienie.

 

Zobacz prezentację z warsztatów Pobierz plik: pdf Zobacz prezentację z warsztatów

Rozmiar : 1.36MB

Zobacz prezentację z konferencji Pobierz plik: pdf Zobacz prezentację z konferencji

Rozmiar : 1.84MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.09.2018 15:21
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 24.09.2018 15:21
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz