Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do współpracy z administracją rządową i samorządową

  • Mariusz Madejczyk

    Mariusz Madejczyk

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. W latach 2008-2010 pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. integracji i standaryzacji rejestrów publicznych oraz pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Członek Rady Informatyzacji trzeciej kadencji oraz członek Rady ds. Cyfryzacji w latach 2014-2016.

W okresie pracy w MSWiA pełnił wiodącą rolę w stworzeniu i realizacji koncepcji Linii współpracy rządu i samorządów, będącej platformą koordynacji i wymiany wiedzy nt. projektów rządowych i samorządowych. Był twórcą programu i organizatorem merytorycznych warsztatów, które korzystnie wpływały na integrację środowiska specjalistów rządowych i samorządowych w ramach ww. Linii współpracy. Pod jego kierunkiem opracowano w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim system elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD PUW), który z powodzeniem i  na zasadach niekomercyjnych wdrażany jest w administracji rządowej (terenowej i centralnej), samorządowej, szkołach wyższych i innych podmiotach realizujących zadania publiczne jako narzędzie jednolite i stale rozwijane przez współpracujące ze sobą organizacje.

email: mariusz.madejczyk@mc.gov.pl

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.07.2018 16:15
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 16.07.2018 16:15
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk