Michał Widelski

Dyrektor generalny

  • Michał Widelski

    Michał Widelski

Kompetencje

Wykonuje czynności dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.1). 

Wykonuje czynności kierownictwa wobec:

  • Biura Dyrektora Generalnego,
  • Departamentu Budżetu i Finansów, z wyłączeniem spraw w zakresie realizacji zadań dysponenta części budżetowej.

Życiorys

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Pracę w administracji rządowej rozpoczął w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (2004), gdzie pracował na stanowiskach inspektora, a później specjalisty, zajmując się m.in. współpracą międzynarodową. W latach 2005–2007 był słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, odbywając w tym czasie staże w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w Scottish Executive Justice Department. Po zakończeniu kształcenia w KSAP rozpoczął pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku głównego specjalisty, gdzie koordynował prace zespołu ds. ewidencji państwowego zasobu kadrowego, a także współpracował z jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie stosowania przepisów ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. W latach 2007–2011 zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej odpowiedzialny za prowadzenie spraw finansowych. W roku 2011 powrócił do pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie objął stanowisko dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, działając w obszarze zamówień publicznych, zarządzania majątkiem, informatyki, a także kadrowym. Od roku 2013 pełnił również funkcję zastępującego dyrektora generalnego KPRM. Odznaczony Brązowym oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. 

Prywatnie, aktywny zawodnik i pasjonat freedivingu.

Kontakt z sekretariatem dyrektora generalnego

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
tel:+48222455442
Sekretariat.DG@mc.gov.pl

 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.03.2019 13:33
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 11.03.2019 13:33
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl