W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Paszportowy System Informacyjny i Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP)

Dzięki Paszportowemu Systemowi Informacyjnemu i jego głównej części, którą jest CEWiUDP, możesz mieć wygodny, nowoczesny paszport z warstwą elektroniczną.
Za system odpowiada Minister Cyfryzacji 

Zadania Paszportowego Systemu Informacyjnego

Paszportowy system Informacyjny łączy w sobie kilka instancji. System umożliwia wydawanie dokumentów paszportowych w kraju i za granicą.
Serce systemu to Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP).
W organach paszportowych do obsługi obywateli jest wykorzystywany Paszportowy System Obsługi Obywatela, który przekazuje informacje do CEWiUDP.
Na potrzeby komunikacji organów paszportowych z CEWiUDP zozbudowaliśmy sieć łączności.
W skład PSI wchodzi także Central Inspection System, który pozwala w organie paszportowym odczytać z dokumentów paszportowych odciski palców posiadacza.

Co to jest CEWiUDP

System CEWIUDP realizuje zadania centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych zdefiniowane w ustawie o dokumentach paszportowych. Gromadzi dane o dokumentach paszportowych i ich posiadaczach. Dokumenty paszportowe, tak jak dowody osobiste, potwierdzają tożsamość jego posiadacza oraz potwierdzają obywatelstwo polskie.

CEWiUDP umożliwia wydawanie dokumentów paszportowych w kraju i poza jego granicami (za granicą za wydawanie dokumentów odpowiadają konsulaty ambasady). Pozwala rozliczać wszystkie transakcje, czyli przechowuje informacje o działaniach jakie, pracując w nim, podejmują urzędnicy organów paszportowych.

Pozwala także centralnie personifikować dokumenty paszportowe (paszporty tymczasowe to wyjątek — one są personalizowane w organie paszportowym). Rejestruje statusy książeczek i wklejek paszportowych oraz przechowuje informacje o zakazach opuszczania kraju i odmowach wydania dokumentów paszportowych.

CEWiUDP zapewnia również rozliczalnośćć wszystkich transakcji, czyli przechowuje informacje o działaniach, jakie pracując w nim podejmują urzędnicy organów paszportowych.

Co załatwisz dzięki CEWiUDP

Dzięki CEWiUDP możesz:

Serwisy i systemy, które korzystają z danych CEWiUDP

  • System Rejestrów Państwowych,
  • System Informacyjny Schengen II,
  • Interpol,
  • Systemy służb: Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

 

Historia systemu

CEWiUDP został zbudowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2006 r. Na tym etapie została do paszportów wprowadzona w dokumencie paszportowym pierwsza cecha biometryczna (zdjęcie biometryczne jest odtąd na stronie dokumentu grawerowane laserowo w odcieniach szarości) — i warstwa elektroniczna (zdjęcie – w odcieniach szarości i w kolorze — przechowywane jest w warstwie elektronicznej, a także w rejestrze CEWiUDP).

W 2009 r. system został rozbudowany o drugą cechę biometryczną (odciski palców) i od tego roku działa nieprzerwanie bez większych zmian. Odciski palców są przechowywane tylko i wyłącznie w warstwie elektronicznej paszportu, nie są gromadzone w rejestrze CEWiUDP.

Od 2016 r. CEWiUDP wraz z innymi rejestrami działa pod nadzorem Ministerstwa Cyfryzacji.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.10.2017 09:40 Dominika Waligórska
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Dominika Waligórska