Platforma Integracji Usług i Danych

Projekt Platformy Integracji Usług i Danych stanowi realizację Planu Działań Ministra Cyfryzacji w zakresie udostępnienia danych z rejestrów państwowych poprzez wspólny punkt dostępu w oparciu o wypracowany w projekcie Rozwój Systemów Rejestrów Państwowych - Model Informacyjny Państwa. Platforma stanowić będzie narzędzie dla uproszczenia Architektury Informacyjnej Państwa oraz stworzenia bardziej przewidywalnego środowiska IT. Z perspektywy konsumentów danych, umożliwi szybszą i mniej kosztowną orkiestrację usług w ramach procesów administracyjnych oraz komercyjnych.

Status projektu:

•    Zamknięty

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

Projekt a dokumenty strategiczne

Projekt budowy Platformy Integracyjnej Usług i Danych realizuje założenia przedstawione w następujących dokumentach o charakterze strategicznym:  

 • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r. http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/136/1
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa, 14.02.2017 r. https://www.mr.gov.pl/media/36848/SOR_2017_maly_internet_03_2017_aa.pdf
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r.  http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1 
 • Plan Działań Ministra Cyfryzacji, stanowiący załącznik do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa,  27.09. 2016 r. http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wersja zaakceptowana decy-zją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. ze zmianami z dnia 15 lutego 2017 r.


Cel projektu

Udostępnienie danych z rejestrów państwowych poprzez wspólny punkt dostępu w oparciu o wypracowany, w projekcie Rozwój Systemów Rejestrów Państwowych - Model Informacyjny Państwa. Jeśli elementy Modelu nie będą dostępne na poszczególnych etapach realizacji projektu Platforma Integracji Usług i Danych, to zostaną wytworzone (również w ramach projektu) modele informacyjne dla poszczególnych jego elementów.

Oczekiwane rezultaty

 •  zapewnienie interoperacyjności i transparentności rejestrów i systemów publicznych;
 •  zwiększenie możliwości tworzenia oczekiwanych przez społeczeństwo, e-usług na po-ziomie zmniejszającym stopień zaangażowania  obywatela w ich realizację;
 •  zwiększenie popytu na e-usługi;
 •  usprawnienie procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicz-nych;
 •  ustrukturyzowanie sposobu dostępu do rejestrów publicznych;
 •  zapewnienie optymalnych warunków efektywnej wymiany danych;
 •  zidentyfikowanie, uproszczenie i zinformatyzowanie procedur dostępu do informacji i danych rejestrowych;
 •  redukcja kosztów i czasu przyłączenia nowych rejestrów do wspólnego punktu wymiany danych/informacji/dokumentów.

 

Harmonogram realizacji projektu

 

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach POPC (wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności)

III kwartał 2017

Stworzenie prototypu PIUID

III kwartał 2018

Uruchomienie biznesowe pierwszej e-usługi

II kwartał 2019

Włączanie rejestrów do PIUiD

I-II kwartał 2019

Zakończenie realizacji projektu

IV kwartał 2019

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 MinistraCyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Platforma Integracji Usług i Danych (Opis założeń projektu informatycznego) - strona KRMC

Opis założeń projektu informatycznego PIUiD Pobierz plik: odt Opis założeń projektu informatycznego PIUiD

Rozmiar : 1.45MB

Karta oceny projektu RA IT - Projekt PIUiD Pobierz plik: odt Karta oceny projektu RA IT - Projekt PIUiD

Rozmiar : 0.02MB

Karta oceny projektu ZZ ds. oceny projektów informatycznych - Projekt PIUiD ( oceny projektów informatycznych - Projekt PIUiD) Pobierz plik: odt Karta oceny projektu ZZ ds. oceny projektów informatycznych - Projekt PIUiD ( oceny projektów informatycznych - Projekt PIUiD)

Rozmiar : 0.02MB

PIUiD - Prezentacja Publiczna -zaprezentowana - v. 8 Pobierz plik: pdf PIUiD - Prezentacja Publiczna -zaprezentowana - v. 8

Rozmiar : 2.04MB

Podstawa prawna

Uchwała nr 117 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.06.2018 11:02
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 05.06.2018 11:02
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk