Platforma Integracji Usług i Danych - status projektu

Aktualny status:

  • Fiszka projektowa została zatwierdzona przez KRMC
  • W przygotowaniu jest dokumentacja projektowa (wniosek o dofinansowania oraz studium wykonalności) do dofinansowania w ramach POPC
  • W zakresie zapewnienia gotowości legislacyjnej dla projektu aktualnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która zostanie poszerzona o zapisy zapewniające podstawę prawną realizacji projektu. 
  • W założonym w harmonogramie terminie projekt Platforma Integracji Usług i Danych nie uzyskał gotowości legislacyjnej. Termin, w którym możliwe było uzyskanie finansowania projektu z PO PC wygasł i dlatego 29.03. 2018 r. Komitet Sterujący podjął decyzję o jego zamknięciu.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.06.2018 10:24
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 05.06.2018 10:24
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk