„Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.” - konferencja

„Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.”

Czy pole elektromagnetyczne wpływa na nasze zdrowie? Jak skutecznie monitorować jego obecność w środowisku? Jak zapewnić bezpieczny rozwój nowych technologii telekomunikacyjnych? Odpowiedzi na te pytania szukać będą uczestnicy międzynarodowej konferencji „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.” organizowanej przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia w centrum konferencyjnym PGE Stadionu Narodowego.

Instytut Łączności – PIB od 2016 r. organizuje cykliczne konferencje poświęcone tematyce wpływu pola elektromagnetycznego (PEM) na ludzi i środowisko. Ich głównym celem jest prezentacja opinii środowisk naukowych w odpowiedzi na obawy związane z oddziaływaniem na otoczenie istniejącej i planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Głównym tematem tegorocznej konferencji będzie możliwość rozwoju technologii 5G w kontekście obowiązujących wartości dopuszczalnych PEM, w oparciu o istniejące wytyczne oraz prowadzone badania. Do udziału zaproszono polskich i światowych specjalistów z zakresu telekomunikacji, medycyny i ochrony środowiska. Wśród prelegentów znajdą się między innymi przedstawiciele International Telecommunication Union (ITU), International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) oraz badacze z krajowych uczelni medycznych.

Program przewiduje wystąpienia i dyskusje w trzech głównych blokach tematycznych:

- oddziaływanie PEM na ludzki organizm oraz jego wpływ na budowę sieci 5G,

- metody monitoringu PEM,

- dobre praktyki w zakresie pomiarów PEM.

Konferencja rozpocznie się 6 grudnia 2018 r. o godzinie 9.30 w sali Amsterdam centrum konferencyjnego Stadionu Narodowego. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Zdrowia.

Wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić przebieg spotkania dzięki bezpośredniej transmisji na kanale YouTube Instytutu Łączności oraz na stronie pem.itl.waw.pl. Zarejestrowane materiały wideo zostaną udostępnione po zakończeniu konferencji.

Szczegółowy program konferencji, lista prelegentów i tematy ich wystąpień znajdują się w załączonym pliku, są też dostępne na stronie pem.itl.waw.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.12.2018 17:07
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 06.12.2018 17:07
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl