Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych - status projektu

  • Porozumienie o dofinansowaniu w ramach POPC podpisane.
  • Start projektu: 29.03.2018 r.
  • Powołany zespół projektowy i Komitet Sterujący projektu.
  • Rozpoczęte prace projektowe w Ministerstwie Cyfryzacji.
  • Rozpoczęte prace analityczne po stronie Ministerstwa Cyfryzacji, m.in. przygotowany został wkład do analizy biznesowej projektu.
  • Rozpoczęty proces zakupowy.
  • W zakresie zapewnienia gotowości legislacyjnej dla projektu: prowadzone są prace nad zmianami prawnymi w przepisach w zakresie odnoszącym się do Systemu Rejestrów Państwowych. 
  • 01.06.2018 r. - uruchomienie e-usługi: zgłoszenie urodzin dziecka przez internet – pierwszy etap.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.06.2018 14:57
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 28.06.2018 14:57
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl