Spotkanie Grupy ds. Dostępności Zasobów Internetowych

Powstałe w 2013 roku, z inicjatywy Ministra Cyfryzacji, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych zaprasza 5 listopada 2018 na kolejne spotkanie Grupy ds. Dostępności Zasobów Internetowych w godzinach 10.00-15.00, w Ministerstwie Cyfryzacji (Warszawa, ul. Królewska 27, sala nr 002).

10.00 - Powitanie i słowo wstępu: Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji, Artur Marcinkowski - Przewodniczący Grupy ds. dostępności zasobów internetowych.
10.15 - Dostępność cyfrowa - nowe kwalifikacje rynkowe (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji): prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Emila Danowska-Florczyk - ekspert merytoryczny ds. ZSK w Instytucie Badań Edukacyjnych.
10.35 - Telemedycyna - dostępność usług medycznych: dr n.med. Patrycja Wizińska-Socha.
10.50 - Informacja na temat stanu prac nad ustawą w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji: Robert Król, Zastępca Dyrektora w Departamencie Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji, Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. dostępności cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji.
11.10 - Informacja na temat stanu prac nad ustawą horyzontalną (akredytacja i certyfikacja), powołania polskiego Access Board i Rady ds. dostępności: Przemysław Herman - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
11.30 - Przerwa
11.45 - Porównanie metodologii badań stron www: Przemek Marcinkowski - ekspert ds. dostępności Fundacji Widziani, Mateusz Ciborowski - ekspert ds. dostępności w Akces Lab.
12.05 - Dyskusja - moderacja - Artur Marcinkowski
14.30 - Podsumowanie i zakończenie

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Adamem Pietrasiewiczem - adam.pietrasiewicz@mc.gov.pl - któremu należy również zgłosić ewentualną potrzebę wsparcia (asystent, tłumacz języka migowego itp.).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.10.2018 11:10
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 29.10.2018 11:10
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz