Spotkanie informacyjne w sprawie konsultacji społecznych dotyczących chmury obliczeniowej

Zapraszamy na otwarte spotkanie, na którym omówione zostaną uwagi zebrane w ramach konsultacji społecznych w sprawie rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej.

Zostanie przedstawione wstępne stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji, przeprowadzona zostanie dyskusja, a także zaprezentowany będzie plan dalszego działania. Wspólnie wypracowany materiał będzie w przyszłości podstawą polityk i dokumentów o szerszym znaczeniu.

Spotkanie odbędzie się 12 września w godz. 9.00-11.00 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w sali 022. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.09.2018 11:57
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 05.09.2018 11:57
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz