Struktura operacyjna

Ministerstwo Cyfryzacji koordynuje cały Program i nadzoruje następujące strumienie prac:

 • Cyfrowe Usługi Publiczne,
 • Cyfrowa Tożsamość,
 • e-Sprawozdawczość,
 • e-Skrzynka i e-Doręczenie,
 • Architektura IT,
 • Cyberbezpieczeństwo.

Ministerstwo Rozwoju nadzoruje następujące strumienie prac:

 • Schemat Krajowy
 • e-Faktura i e-Paragon

Ministerstwo Finansów nadzoruje prace strumienia:

 • Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego.

Ministerstwo Zdrowia nadzoruje prace strumienia:

 • e-Zdrowie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadzoruje prace strumienia:

 • e-Daniny i e-Świadczenia.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nadzoruje prace strumienia:

 • e-Transport i e-Przepływy Towarów,
 • Prace nad programem zakładają szeroki udział ekspertów rynkowych,
 • Program „Od papierowej do cyfrowej Polski" formalnie działa jako zespół zadaniowy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.04.2018 11:18
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 25.04.2018 11:18
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk