Strumień Architektura IT

Strumień Architektura IT koncentruje się na wspieraniu informatycznym pozostałych strumieni.

Główne cele:

 • Koncepcja architektury informacyjnej państwa,
 • Integracja działań w zakresie architektury informacyjnej Państwa,
 • Nadzór nad produktami wspierającymi budowę architektury informacyjnej.

Zakres prac:

 • Wypracowanie ostatecznego modelu Architektury Informacyjnej Państwa zgodnej z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa,
 • Wyznaczenie standardów, budowy, rozwoju i utrzymania systemów administracji publicznej,
 • Nadzór nad realizacją programów: Cyfrowa Tożsamość, System Rejestrów Państw., E-Zarządzanie Dokumentacją RP, Platforma Integracji Usług i Danych, Zintegrowana Platforma Analityczna
 • Koordynacja działań strumieni w celu zachowania zgodności z PZIP,
 • Centralny portal GOV.PL dostosowany do obsługi e-usług publicznych,
 • Baza Aktywnych Systemów Administracji,
 • Narzędzie do zarządzania portfelem projektów oraz front-end dla zgłaszających projekty.

Korzyści: 

 

Obywatel:

 • Łatwiejszy dostęp do informacji publicznej,
 • Dostęp do sprawnie działających e-usług.

 

Przedsiębiorca:

 • Łatwiejszy dostęp do informacji publicznej,
 • Łatwiejsze identyfikowanie źródeł danych,
 • Dostęp do sprawnie działających e-usług.

 

Administracja:

 • Oszczędność środków publicznych i efektywne wykorzystanie zasobów,
 • Interoperacyjność systemów,
 • Umożliwienie optymalizacji zarządzania IT sektorze publicznym (uniknięcie dublowania funkcji, możliwość optymalizacji hardware),
 • Ułatwienie podejmowania decyzji dotyczących dofinansowania projektów ze środków POPC,
 • W średnim okresie: umożliwienie cyklicznego dokładnego monitorowania rozwoju systemów IT w sektorze publicznym.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.12.2017 13:08
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 18.12.2017 13:08
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński