Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe

Strumień Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe buduje świadomość możliwości wykorzystania tej technologii oraz rozwija rynki walut cyfrowych

Ważna informacja

Kwestie związane z obrotem pieniężnym (w tym kryptowalutami) są poza jurysdykcją Ministerstwa Cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji w żaden sposób nie uczestniczy w pracach nad przygotowywaniem projektów związanych z podażą pieniądza w Polsce. Organy właściwe dla decyzji o wspieraniu rozwoju poszczególnych instrumentów płatniczych to NBP oraz KNF. Ministerstwo Cyfryzacji wspiera rozwój technologii rejestrów rozproszonych, natomiast nie prowadzi jakichkolwiek projektów i badań związanych z krtyptowalutami.

Główne cele:

 • Stworzenie warunków dla rozwoju polskich projektów związanych z kryptowalutami
 • Zapewnienie państwu możliwości odpowiedniego nadzoru nad projektami blockchain
 • Umożliwienie wykorzystania technologii blockchain na potrzeby procesów w administracji i biznesie

Zakres prac:

 • Stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego
 • Opracowanie "najlepszych praktyk" dla firm z sektora
 • Doradztwo w tematach związanych z kryptowalutami oraz blockchain (DLT) w zakresie technologii i bezpieczeństwa
 • Przygotowanie standardów i najlepszych praktyk w zakresie projektów blockchainowych
 • Zwiększenie świadomości potencjalnych zastosowań technologii poprzez przygotowanie programu edukacyjnego dla administracji, organów bezpieczeństwa, biznesu
 • Uruchomienie akceleratora projektów blockchainowych

Korzyści:

Obywatel:

 • Stymulacja środowiska akademickiego poprzez zwiększenie liczby grantów i prac B+R nad technologią bitcoin i blockchain

Przedsiębiorca:

 • Stworzenie przejrzystego środowiska regulacyjnego umożliwiające wykorzystanie technologii blockchain na potrzeby procesów biznesowych

Administracja:

 • Zwiększenie udziału polskiego rynku walut cyfrowych w rynku światowym
 • Zapewnienie państwu możliwości odpowiedniego nadzoru nad projektami blockchain i kryptowalutowymi
 • Umożliwienie wykorzystania technologii blockchain na potrzeby procesów w administracji
 • Wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania giełd i kantorów płatności kryptowalutowych oraz ich użytkowników

pdf Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych.

0.77MB

pdf Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut.

3.45MB

pdf Konsorcja i rady blockchain na świecie

1.48MB

pdf Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce

1.29MB

pdf Canon of good practices for entities on the cryptocurrency market in Poland

1.26MB

pdf Sygnatariusze „Kanonu dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce”

0.52MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.04.2018 13:50
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 25.04.2018 13:50
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz