Strumień Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego

Strumień Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego wdraża inicjatywy ograniczające obieg gotówki w gospodarce.

Główne cele:

 • Upowszechnienie płatności bezgotówkowych w sektorze publicznym,
 • Upowszechnienie płatności bezgotówkowych w sektorze prywatnym.

Zakres prac:

 • Bezgotówkowe opłaty w formie zdalnej i bezpośredniej / fizycznej: urzędach samorządowych, jednostkach podległych samorządom, administracji skarbowej oraz celnej, policji (kary za wykroczenia),
 • Działania edukacyjne,
 • Zwiększenie poziomu akceptacji - w tym zwiększenie liczby terminali POS,
 • Zwiększenie udziału transakcji bezgotówkowych w ogóle transakcji,
 • Zwiększenie wykorzystania funkcjonujących terminali POS,
 • Wprowadzenie możliwości wypłat w formie bezgotówkowej: wynagrodzeń, emerytur i rent (ZUS, KRUS), świadczeń rodzinnych, zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 500+.

Korzyści:

Obywatel:

 • Wygoda: szybsza obsługa w punktach kasowych; dostęp do płatności online 24/7 bez wizyty w urzędzie / punkcie sprzedaży,
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa - w przypadku utraty lub kradzieży instrumentu płatniczego możliwość zablokowania i uzyskanie ochrony przed nieuprawnionymi transakcjami,
 • Narzędzie do lepszego zarządzania budżetem domowym,
 • Bezpieczeństwo obywateli, całość wypłat przekazywana w drodze elektronicznej,
 • Wygoda obywateli - brak potrzeby czekania na przekaz pocztowy lub obsługę w punkcie kasowym.

Przedsiębiorca:

 • Szybsza obsługa w punktach kasowych w urzędzie oraz dostęp do płatności online 24/7 bez konieczności wizyty w urzędzie,
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa,
 • Pewność płatności – eliminacja ryzyka przyjęcia fałszywych banknotów,
 • Minimalizacja ryzyka związanego z kradzieżą gotówki,
 • Niższy koszt obsługi jednostkowej płatności i zwiększenie szybkości obsługi płatności w punkcie kasowym,
 • Zwiększenie liczby klientów preferujących płatności bezgotówkowe i w konsekwencji niższe koszty obsługi kasowej.

Administracja:

 • Wzrost akceptacji płatności bezgotówkowych w urzędach z <10% → 90%
 • Zwiększenie przychodów budżetu Państwa, z tytułu redukcji poziomu szarej strefy, o 7-10 mld zł1
 • Obniżenie kosztów obrotu gotówkowego (%PKB): 1,0% → 0,5%
 • Udział procentowy świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS wypłaconych bezgotówkowo: 66% → 80% z szacowanym wpływem na budżet Państwa  ~ 2,8 mld PLN

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.12.2017 12:27
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 18.12.2017 12:27
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński