W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wolontariat i praktyki

Częstym problemem w rozmowach z potencjalnym pracodawcą jest brak doświadczenia. U nas możesz je zdobyć, a następnie wykorzystać w rozwijaniu swojej kariery. Zdobyte umiejętności na pewno zaprocentują w przyszłości!

JAK APLIKOWAĆ KROK PO KROKU

 • Zapoznaj się z dokumentem, który reguluje praktyki,
 • Wypełnij formularz aplikacyjny ,
 • Czekaj na informację z Biura Dyrektora Generalnego o zakwalifikowaniu do udziału w praktykach/wolontariacie.

Przed rozpoczęciem praktyk powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

 • porozumienie z uczelnią,
 • skierowanie,
 • dowód ubezpieczenia NNW.

Przed rozpoczęciem wolontariatu wolontariusz podpisuje Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Świadczenia wolontarystyczne są nieodpłatne.
Studentów oraz Biura Karier wyższych uczelni zainteresowanych kontaktem z Ministerstwem Cyfryzacji i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 22 556 84 79 lub mailowego: praktyki@mc.gov.pl.

Materiały


zasady​_organizacji​_praktyk​_studenckich.pdf 0.08MB

STAŻE

Ministerstwo Cyfryzacji organizuje staże dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

 • Warunkiem ubiegania się o staż w MC jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 • Staże finansowane są w całości przez urzędy pracy, które wypłacają stażystom stypendium,
 • Staż organizowany jest w ramach podpisanej wcześniej umowy pomiędzy MC a urzędem pracy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego pod adres: praktyki@mc.gov.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji z siedzibą przy ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl.

 • Twoje dane osobowe jako kandydata do odbycia praktyki/wolontariatu/stażu:
 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na praktykę/wolontariat/staż, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • będą niszczone po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym aplikujesz do odbycia praktyki/wolontariatu/stażu.

Będziesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wybór Twojej osoby do przyjęcia na praktykę/wolontariat/staż.

 • Informujemy, że Twoje dane osobowe już jako praktykanta/wolontariusza/stażysty:
 • będą przetwarzane w celu realizacji praktyki/wolontariatu/stażu oraz w celach związanych z realizacją obowiązków Organizatora praktyk/wolontariatów/staży, w tym realizacji porozumień o organizację praktyki zawodowej studentów,  porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych lub  umów o staż na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy – Kodeks pracy i aktów wykonawczych do niej, przepisami z zakresu bezpieczeństwa, jak również  zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • będą przechowywane przez okres realizacji praktyki/wolontariatu/stażu oraz przez okres niezbędny w celach archiwizacyjnych, kontrolnych i rozliczeniowych;
 • mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z organizatorem w ramach praktyk/wolontariatów/staży;
 • nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

Będziesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.