WSIS Forum 2018

Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego 2018 (WSIS Forum 2018) to zgromadzenie o szczególnym charakterze dla sektora ICT na całym świecie, współorganizowane przez wyspecjalizowane agendy ONZ m.in. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty (UNESCO), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) czy Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Odbędzie się w dn. 19-23 marca w Genewie.

Dotychczas zgromadzenia te okazywały się bardzo skutecznym mechanizmem koordynacji działań wdrożeniowych dla sektora, wymiany informacji oraz dobrych praktyk. W tym roku szczyt skupiać się będzie na wykorzystaniu ICT do budowy społeczeństwa informacyjnego zorientowanego na osiągnięcie Zrównoważonych Celów Rozwoju (Sustainable Development Goals). WSIS Forum przyciąga wielu uczestników i jest wysoce szanowanym wydarzeniem ITU ze względu na model wielostronny w jakim Forum jest organizowane, co oznacza udział zarówno przedstawicieli rządów jak i przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, międzynarodowych oraz świata nauki i organizacji technicznych. 

Minister Karol Okoński będzie miał możliwość wygłoszenia swojego wystąpienia o otwartych danych oraz weźmie udział w ministerialnym okrągłym stole. 

Podczas WSIS Forum 2018 przyznane zostaną również nagrody WSIS. Ministerstwo Cyfryzacji zgłosiło się do konkursu z flagowym projektem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone na początku marca. 

Ponadto delegacja RP będzie kontynuowała działania w ramach kampanii wyborczej do Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Wybory do Rady ITU odbędą się w październiku br. na Konferencji Pełnomocników 2018.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 23.02.2018 12:37
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 23.02.2018 12:37
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk