Zaproszenie do konsultacji założeń strategii cyberbezpieczeństwa dla RP

Cyberbezpieczeństwo

Obszar bezpieczeństwa obywateli (również w sieci Internet) powinien być stawiany na równi z ochroną militarną kraju. Jak wskazano w Kierunkach Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych, ochrona cywilnej cyberprzestrzeni RP to jeden z głównych priorytetów ministra cyfryzacji. W sieci Internet coraz częściej dochodzi do naruszania ekonomicznych praw obywateli i przejmowania ich wrażliwych danych – należy temu skutecznie przeciwdziałać. Jest to również istotne ze względu na dynamicznie rozwijające się usługi elektroniczne i coraz większe uzależnienie społeczeństw od ich poprawnego funkcjonowania.

 Opracowany w UE projekt dyrektywy NIS, nad którą prace zakończą się w połowie  roku 2016 - kładzie silny akcent na obszar cyberbezpieczeństwa. Nie czekając na wdrożenie tej dyrektywy (niemniej w zgodzie jej zapisami), niezbędne jest natychmiastowe zbudowanie warunków bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni określają trzy podstawowe obszary:

Technika – Procedury - Ludzie

Analizy stanu aktualnego wskazują, że o ile obszar techniczny jest na zadowalającym poziomie i należy  dbać o jego dalszy rozwój, to pozostałe dwa obszary (Procedury i Ludzie) należy jak najszybciej podnieść na znacznie wyższy poziom organizacyjny. Dlatego też, w prezentowanym dokumencie główny nacisk kładzie się na sferę organizacyjną systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zakłada się, że opracowane Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP, jako dokument kierunkowy, stanowiły będą podstawę do opracowania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP, która to będzie dokumentem dokładniej opisującym wszystkie wskazane kierunki działań. Zakłada się że opracowanie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP będzie realizowane z udziałem interesariuszy procesu i konsultacji z ekspertami.

 Dlatego też przekazujemy Państwu do konsultacji, przygotowany przez Zespół zadaniowy MC, dokument określający  Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP. W dokumencie przedstawiamy nie tylko prawno-instytucjonalną analizę stanu obecnego, ale też główne założenia budowy efektywnego systemu ochrony cyberprzestrzeni RP oraz proponowane rozwiązania, które posłużą do przygotowania krajowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.  

Liczymy na Państwa zaangażowanie i udział w konsultacjach tego ważnego dokumentu. Na Państwa uwagi czekamy do dnia 8.03.2016 r. pod adresem: krzysztof.politowski@mc.gov.pl

Pliki:

docx Założenia strategii cyberbezpieczeństwa

1.1MB

odt Założenia strategii cyberbezpieczeństwa

1.08MB

pdf Założenia strategii cyberbezpieczeństwa

1.55MB

Zakończono: 23.02.2016 - 08.03.2016

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka