Zespół Lidera Cyfryzacji

Zadaniem liderów cyfryzacji jest pobudzanie świadomości i aktywności cyfrowej Europejczyków, doradzanie instytucjom publicznym i niepublicznym udostępniającym informacje oraz usługi.

Ich celem jest też lepsze wypełnianie oczekiwań obywateli, tworzenie lub wspieranie kampanii, inicjatyw celowych oraz partnerstw ukierunkowanych na zagadnienia cyfrowe.

Aktualnie liderzy cyfryzacji działają w 26 krajach. W Polsce funkcję lidera cyfryzacji pełni Grzegorz Zajączkowski. W ramach pracy zespołu stworzone zostało m.in. Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych. Zorganizowano także konferencję, na której wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip ogłosił koncepcję jednolitego rynku cyfrowego. Grono ekspertów opracowało Manifest na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce.

Zadania

  1. Realizacja działań na rzecz pobudzania świadomości i aktywności cyfrowej,
  2. Doradzanie instytucjom publicznym i niepublicznym udostępniającym informacje oraz usługi w postaci elektronicznej w celu lepszego wypełniania oczekiwań obywateli,
  3. Tworzenie lub wspieranie kampanii, inicjatyw celowych oraz partnerstw ukierunkowanych na zagadnienia cyfrowe,
  4. Promocja oraz realizacja celów zawartych w Strategii jednolitego rynku cyfrowego oraz wspieranie w tym zakresie ministra cyfryzacji i podległe mu instytucje,
  5. Doradzanie w programowaniu działań Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.10.2018 14:56
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 24.10.2018 14:56
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl