Dlaczego warto

Prawo to oczywiście ten aspekt, który, determinuje urzędy do poprawy dostępności. Ważne jednak by za wdrażaniem przepisów stała nie tylko litera prawa ale przede wszystkim zrozumienie potrzeb rzeczywistych odbiorców dostępnych treści.

W 2011 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji przygotował kilka filmów prezentujących sposób pracy osób z niepełnosprawnością w kontekście dostępności cyfrowej. 

Mamy nadzieję, że prezentacja tych filmów pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby rzeczywistych użytkowników z niepełnosprawnościami w kontekście wdrażania zasad dostępności cyfrowej. 
 

Dostępne strony - (Nie)pełnosprawny dostęp do internetu [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne strony - (Nie)pełnosprawny dostęp do internetu [wersja z audiodeskrypcją]

Dostępne strony - (Nie)pełnosprawny dostęp do internetu [wersja z napisami]

Dostępne strony - (Nie)pełnosprawny dostęp do internetu [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne Strony — osoby niepełnosprawne ruchowo [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne Strony — osoby niepełnosprawne ruchowo [wersja z napisami]

Dostępne Strony — osoby niewidome [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne Strony — osoby niewidome [wersja z napisami]

Dostępne Strony — osoby z dysleksją [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne Strony — osoby z dysleksją [wersja z napisami]

Dostępne Strony — osoby niesłyszące [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne Strony — osoby niesłyszące [wersja z napisami

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.02.2019 11:33
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 18.04.2019 15:39
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl