Dyrektywa unijna

Szereg przepisów polskiej ustawy o dostępności cyfrowej to wprost zapisy wynikające z implementacji prawodawstwo unijnego.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który ma być wdrażany w całej wspólnocie europejskiej mamy nadzieję, że wdrożenie go w całej wspólnocie poprawi dostępność cyfrową Europejczyków z niepełnosprawnościami.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Tekst mający znaczenie dla EOG )
 

pdf DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

0.41MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.04.2019 15:27
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 18.04.2019 15:27
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl