Filmy

Dostępne strony - (Nie)pełnosprawny dostęp do internetu [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne strony - (Nie)pełnosprawny dostęp do internetu [wersja z audiodeskrypcją]

Dostępne strony - (Nie)pełnosprawny dostęp do internetu [wersja z napisami]

Dostępne strony - (Nie)pełnosprawny dostęp do internetu [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne Strony — osoby niepełnosprawne ruchowo [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne Strony — osoby niepełnosprawne ruchowo [wersja z napisami]

Dostępne Strony — osoby niewidome [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne Strony — osoby niewidome [wersja z napisami]

Dostępne Strony — osoby z dysleksją [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne Strony — osoby z dysleksją [wersja z napisami]

Dostępne Strony — osoby niesłyszące [wersja z tłumaczem języka migowego]

Dostępne Strony — osoby niesłyszące [wersja z napisami

Co to jest WCAG 2.0

WCAG 2.0 – problemy osób niewidomych i słabowidzących

Czy Twoja strona jest dostępna dla wszystkich?

Accessibility Camp 2013 - Czy możliwa jest prawdziwa dostępność organizacji?

Integracja accesability cemp 
Jakub Dębski 
 

konferencja "Dostępność Polska 2014"

Dostępny wordpres

Dostępność cyfrowa

Jak to widzę, słyszę, czuję? Dostępność stron opartych na WordPressie

Navigation Menu

Metrics