W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych to bardzo ważny dokument dla osób z niepełnosprawnościami. Pokazuje on nie tylko obowiązki Państwa wobec tej grupy społecznej, ale także a może nawet przede wszystkim samym niepełnosprawnym pokazuje, że są ważni dla Państwa, w którym żyją, ważni dla władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale także ważni dla współobywateli, z którymi spotykają się każdego dnia żyjąc w społeczeństwie. Bo wspólne życie społeczne i zawodowe – brak wykluczenia to jeden z najważniejszych aspektów konwencji. Konwencja dba między innymi oto by osoby z niepełnosprawnościami nie były wykluczone cyfrowo. Artykuł 9 konwencji kładzie nacisk na brak wykluczenia cyfrowego.

Dostępność

 1. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie  i pełny udział we wszystkich sferach życia, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia im, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności, stosują się między innymi do:
  1. budynków, dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań, instytucji zapewniających opiekę medyczną i miejsc pracy,
  2. informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych.
 2. Państwa Strony podejmą również odpowiednie środki w celu:
  1. opracowywania, ogłaszania i monitorowania wdrażania minimalnych standardów i wytycznych w sprawie dostępności urządzeń i usług ogólnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych,
  2. zapewnienia, że instytucje prywatne, które oferują urządzenia i usługi ogólnie dostępne lub powszechnie zapewniane, będą brały pod uwagę wszystkie aspekty ich dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapewnienia wszystkim zainteresowanym osobom szkolenia na temat kwestii dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  4. zapewnienia w ogólnodostępnych budynkach i innych obiektach oznakowania w alfabecie Braille’a oraz w formach łatwych do czytania i zrozumienia,
  5. zapewnienia różnych form pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub zwierząt, w tym przewodników, lektorów i profesjonalnych tłumaczy języka migowego, w celu ułatwienia dostępu do ogólnodostępnych budynków i innych obiektów publicznych,
  6. popierania innych odpowiednich form pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im dostęp do informacji,
  7. popierania dostępu osób niepełnosprawnych do nowych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, w tym do Internetu,
  8. popierania, od wstępnego etapu, projektowania, rozwoju, produkcji i dystrybucji dostępnych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, tak aby technologie te i systemy były dostępne po najniższych kosztach.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., ratyfikacja Konwencji przez Polskę nastąpiła 6 września 2012 r.

Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169. 

Materiały

Tekst konwencji sporządzony w Nowym Jorku
konwencja.pdf 2.41MB
Tekst konwencji jak i jej omówienie w Polskim Języku Migowym
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.04.2019 10:31 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
24.04.2019 10:31 administrator gov.pl