Prawo

Article List

Ustawa o Dostępności Cyfrowej

Prace nad ustawą o dostępności cyfrowej rozpoczęły się w maju 2018 roku. Głównymi jej twórcami byli: Robert Król - zastępca dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji; Mirosława Brzostek-Kleszcz - Legislator, główny specjalista w Departamencie Prawnym oraz Adam Pietrasiewicz - główny specjalista w Departamencie Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych to bardzo ważny dokument dla osób z niepełnosprawnościami. Pokazuje on nie tylko obowiązki Państwa wobec tej grupy społecznej, ale także a może nawet przede wszystkim samym niepełnosprawnym pokazuje, że są ważni dla Państwa, w którym żyją, ważni dla władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale także ważni dla współobywateli, z którymi spotykają się każdego dnia żyjąc w społeczeństwie. Bo wspólne życie społeczne i zawodowe – brak wykluczenia to jeden z najważniejszych aspektów konwencji. Konwencja dba między innymi oto by osoby z niepełnosprawnościami nie były wykluczone cyfrowo. Artykuł 9 konwencji kładzie nacisk na brak wykluczenia cyfrowego.

Dyrektywa unijna

Szereg przepisów polskiej ustawy o dostępności cyfrowej to wprost zapisy wynikające z implementacji prawodawstwo unijnego.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.04.2019 13:59
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 24.04.2019 13:59
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl