W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ustawa o Dostępności Cyfrowej

Prace nad ustawą o dostępności cyfrowej rozpoczęły się w maju 2018 roku. Głównymi jej twórcami byli: Robert Król - zastępca dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji; Mirosława Brzostek-Kleszcz - Legislator, główny specjalista w Departamencie Prawnym oraz Adam Pietrasiewicz - główny specjalista w Departamencie Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji.

Głównym problemem, który mieli do rozwiązania twórcy ustawy było ocena tego, jak daleko należy poszerzyć wymagania Dyrektywy, tak, aby z jednej strony nie nałożyć na podmioty publiczne zbyt wysokich wymagań, a z drugiej strony zrobić znaczący krok w stronę zwiększenia wymagań dotyczących dostępności w stosunku do już obowiązującego prawa.Podstawowym sukcesem przy wprowadzeniu tej ustawy jest utworzenie zestawu elementów, które muszą być bezwzględnie dostępne na wszystkich stronach internetowych podmiotów publicznych, czyli stworzenie „minimum dostępnościowego”. Chodzi o BIP oraz o podstawowe elementy każdej strony internetowej, o formularze kontaktowe oraz o dokumenty urzędowe. Wydaje się, że powstanie tego „minimum” początkowo nie zostało zauważone i docenione, ale jest to z całą pewnością najważniejszy krok w kierunku upowszechnienia dostępności cyfrowej w Polsce. Trudno powiedzieć jak będzie odbywało się wdrażanie ustawy. Przyszłość pokaże, w jakim tempie ustawa będzie realnie zmieniała dostępność cyfrową. Można się spodziewać problemów szczególnie wynikających z braku w Polsce specjalistów do spraw dostępności cyfrowej. 
 

Kalendarium:

Projekt ustawy o dostępności cyfrowej został upubliczniony 12 lipca 2018 roku. Następnie trafił do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Procesy te zostały zakończone 31.08.2018 roku. Jesienią projekt ustawy trafił pod obrady rządu, gdzie proces legislacyjny ustawy trwał praktycznie do końca 2018 roku. 
Następnie prace legislacyjne trafiły do sejmu gdzie procedowane były następująco:

 • 3 stycznia 2019 - Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 3119
 • 10 stycznia 2019 - Skierowano do I czytania w komisjach (do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 19-02-2019)
 • 19 lutego 2019 - I czytanie w komisjach
 • Praca w komisjach po I czytaniu
 • 19 lutego 2019 - Sprawozdanie komisji druk nr 3216
  • Sprawozdawca: Jarosław Gonciarz
  • Wniosek komisji: załączony projekt ustawy
 • 21 lutego 2019- II czytanie na posiedzeniu Sejmu
  • Nr posiedzenia: 77
  • Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania. Skierowano do: Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Praca w komisjach po II czytaniu:

 • 21 lutego 2019 - Sprawozdanie komisji druk nr 3216-A
  • Sprawozdawca: Jarosław Gonciarz
  • Wniosek komisji: przyjąć część poprawek
 • 21 lutego 2019 - III czytanie na posiedzeniu Sejmu 
  • Nr posiedzenia: 77
  • Głosowanie: całość projektu ustawy
  • Wynik: 429 za, 3 przeciw, 0 wstrzymało się (głos. nr 84)
  • Decyzja: uchwalono
  • Komentarz: poprawki
 • 22 lutego 2019 - Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
 • 21 marca 2019 - Stanowisko Senatu
  • Uchwała Senatu druk nr 3305
  • Wniósł poprawki
  • Skierowano do: Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii dnia 22-03-2019
  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu
 • 2 kwietnia 2019 - Sprawozdanie komisji druk nr 3327
  • Sprawozdawca: Jarosław Gonciarz
  • Wniosek komisji: przyjąć część poprawek
 • 4 kwietnia 2019 - Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu
  • Nr posiedzenia: 79
  • Decyzja: przyjęto część poprawek
  • uchwalona na pos. nr 79 dnia 04-04-2019
  • 15 kwietnia 2019 roku Ustawa podpisana przez Prezydenta. 
    

Materiały

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Tekst ustawy w formacie html Tekst
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
D2019000084801​_(1).pdf 0.36MB
Uzasadnienie do ustawy
3119-uzas.docx 0.09MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.06.2019 10:03 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
04.06.2019 10:03 administrator gov.pl