Piotr Wawrzyk

Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka

  • Piotr Wawrzyk

    Piotr Wawrzyk

Piotr Wawrzyk urodził się 1967 r. Adiunkt w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnik negocjacji akcesyjnych Polski do UE (1998–1999), ekspert Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP (2005–2009). Członek redakcji czasopisma „Przegląd Europejski”, recenzent w „Monitorze Prawa celnego i podatkowego”. Ekspert Programu Euranet.

Specjalizuje się w problematyce: współpracy międzynarodowej i UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego i europejskiego prawa cywilnego i rodzinnego, systemów prawnych państw europejskich.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.01.2019 14:00
Osoba publikująca: Bartosz Kempiński
Zmodyfikowano: 15.01.2019 14:00
Osoba modyfikująca: Bartosz Kempiński