W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polityka klimatyczna

Próba przeciwdziałania zmianom klimatu znajduje się w centrum uwagi państw świata co najmniej od Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. Podpisana wówczas Ramowa Konwencja w Sprawie Zmian Klimatu (ang. UNFCCC) zakłada wspólne działania w sprawie ochrony klimatu ziemskiego dla obecnego i przyszłych pokoleń ludzkości, przede wszystkim poprzez światową redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Złożoność problematyki zmian klimatu powoduje, że polityka klimatyczna odnosi się do bardzo wielu sfer tj.: środowisko, energetyka, przemysł, rolnictwo, innowacje i transfer technologii oraz pomoc klimatyczna dla państw rozwijających się. Ze względu na tak szeroki zakres, zagadnienie to ma związek z kwestiami bezpieczeństwa, finansów, zatrudnienia, problemów społecznych czy migracji. Dlatego też zapewnienie koniecznych przemian wymaga wysiłków wszystkich zainteresowanych: państw, organizacji międzynarodowych i pozarządowych, społeczności lokalnych, miast, związków zawodowych oraz przedstawicieli opinii publicznej i biznesu.
 
Skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu zależy od współpracy na poziomie międzynarodowym. Za przełom w globalnym podejściu do polityki klimatycznej należy uznać Protokół z Kioto zawarty w 1997 r. oraz zawarte na szczycie COP21 w 2015 r. Porozumienie Paryskie, którego celem jest powstrzymanie wzrostu globalnej temperatury w drugiej połowie tego stulecia na poziomie co najmniej 2°C, a jeśli to możliwe to nawet na poziomie 1,5°C.

Kwestia implementacji porozumienia była głównym obszarem negocjacji Stron podczas szczytu COP24 w Katowicach i polskiej prezydencji COP, która rozpoczęła się w grudniu 2018 r. pod przewodnictwem Ministra, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Michała Kurtyki. Przyjęty wówczas Katowice Rulebook to zbiór jednolitych wytycznych implementujących Porozumienie Paryskie dla wszystkich krajów, biorąc jednocześnie pod uwagę poziom rozwoju i uwarunkowania państw.

Podczas COP24 zostały przyjęte deklaracje, przygotowane i przedłożone przez polską prezydencję:

  • Solidarity and Just Transition Silesia Declaration – przyjęta podczas Szczytu Liderów w dn. 3 grudnia. Dotychczas do ww. deklaracji przystąpiło 55 Stron konwencji klimatycznej (w tym UE). 
  • Driving Change Together – Katowice Partnership for e-mobility (inicjatywa wspólna z UK) –  potwierdzona podczas specjalnego wydarzenia w dn. 4 grudnia. Dotychczas do ww. deklaracji przystąpiły 42 Strony (w tym niektóre państwa członkowskie), 4 regiony / miasta oraz 18 organizacji międzynarodowych lub pozarządowych. 
  • Ministerial Declaration on Forests for Climate – przyjęta podczas specjalnego wydarzenia w dn. 12 grudnia. Dotychczas do ww. deklaracji przystąpiło 69 Stron.

Deklaracje te pozostają otwarte. Strony UNFCCC oraz inne podmioty (w przypadku deklaracji ws. elektromobilności) mogą nadal zgłaszać swój akces do deklaracji.

Materiały

Porozumienie Paryskie
Katowice Rulebook
Deklaracje przyjęte podczas COP24