W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska w UE

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

Jako państwo członkowskie Polska ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE. W celu zapewnienia skutecznej reprezentacji interesów Polski w UE niezbędna jest właściwa koordynacja spraw europejskich w ramach administracji rządowej. Za tę koordynację odpowiada, zgodnie z ustawą o Komitecie Spraw Europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Fundamentem polityki unijnej jest wspólny budżet. To dzięki niemu UE może skutecznie realizować bieżące zadania i wyznaczać strategiczne priorytety na kolejne lata. Budżet Unii funkcjonuje bowiem w oparciu o Rozporządzenie o Wieloletnich Ramach Finansowych (WRF), które w zasadzie definiują politykę Unii na kolejną dekadę. WRF określają, ile środków rocznie Unia ma do dyspozycji ogółem, a ile w podziale na poszczególne obszary. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pełni wiodącą rolę w zakresie wypracowywania polskiego stanowiska w ramach unijnej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), będącej instrumentem działania UE w stosunkach międzynarodowych. Minister Spraw Zagranicznych RP uczestniczy w posiedzeniach Rady do Spraw Zagranicznych (FAC), która – wraz Wysokim Przedstawicielem Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (obecnie Federica Mogherini) – zapewnia spójność działań UE na arenie międzynarodowej. Wysokiego Przedstawiciela wspiera Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ).