W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konkurs - VideoOlimpiada klimatyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych 2022

VideoOlimpiada klimatyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych rozstrzygnięta!

laureaci 1 miejsca

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprosiło uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na najlepszy film edukacyjny o klimacie.

Głównym celem konkursu było zaangażowanie uczniów szkół ponadpodstawowych i zwiększenie ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu. Młodzi ludzie, stając u progu dorosłości, poza kompleksową wiedzą na temat zachodzących zmian klimatu, ich powodów i konsekwencji, powinni także poznać możliwości przeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatu oraz adaptacji do tych zmian, w tym roli i form indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Konkurs polegał na przygotowaniu edukacyjnego materiału filmowego. Zgłoszenia wpłynęły z całej Polski, a młodzież w pomysłowy sposób pokazywała, w jaki sposób możemy dbać o klimat na co dzień. Komisja konkursowa oceniała nie tylko zgodność treści z tematyką konkursu i walory edukacyjne, ale także kreatywność i walory estetyczne obrazu.

Największą liczbę punktów uzyskały następujące prace konkursowe i tym samym laureatami konkursu zostali:

 1. odPETujmy świat – Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
 2. Koszmar jutra I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku
 3. Nie podgrzewaj atmosfery – Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie

Wyróżnienia uzyskały następujące prace konkursowe:

 1. Klimat – V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy
 2. Akcja klimatyczna edukacja – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
 3. Zmień siebie – Zespół Szkół Leśnych w Lesku (Technikum)

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace, nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Wideo

grafika videoolimpiada

Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do konkursu! Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 16 maja 2022 r. 
 

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół ponadpodstawowych i zwiększenie ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu. Młodzi ludzie, stając u progu dorosłości, poza kompleksową wiedzą na temat zachodzących zmian klimatu, ich powodów i konsekwencji, powinni także poznać możliwości przeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatu oraz adaptacji do tych zmian, w tym roli i form indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu. Celem jest również zwrócenie uwagi uczniów na kwestie zmian klimatu i zachęcenie ich do poszerzania wiedzy w tym zakresie.

Zasady konkursu

Konkurs polega na przygotowaniu edukacyjnego materiału filmowego, w którym pojawi się odpowiedź przynajmniej na jedno z dwóch pytań:

 1. W jaki sposób na co dzień możemy dbać o klimat?
 2. W jaki sposób edukować najbliższych o konieczności dbania o klimat?

Do udziału mogą zgłaszać się wyłącznie grupy uczniów, pochodzące z jednej klasy lub uczęszczające na spotkania kół zainteresowań w danej szkole. W obu przypadkach grupa nie powinna być mniejsza niż 3 osoby (wg poprzednich zasad 5 osób) i nie większa niż 15 osób.

Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Ten sam uczeń, nauczyciel prowadzący albo nauczyciel-opiekun kółka nie może wchodzić w skład autorów więcej niż jednej pracy.

Zgłoszenie prac do konkursu

 1. Uczestnik przesyła Zgłoszenie za pośrednictwem szkoły (tj. korzystając ze służbowego adresu e-mail nauczyciela lub szkoły) pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@38pr.pl. Uczestnik przesyła skan podpisanego formularza, który stanowi załącznik do regulaminu.
 2. Formularz w części I, powinien zostać wypełniony i podpisany przez nauczyciela prowadzącego albo nauczyciela - opiekuna kółka. Formularz w części II musi zostać podpisany przez wszystkich uczniów oraz nauczyciela-prowadzącego albo nauczyciela – opiekuna kółka w tylu egzemplarzach, ilu jest autorów.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału prace nagradzane lub zgłaszane w innych konkursach.

Wymagania techniczne dla pracy konkursowej

Długość pracy konkursowej nie może przekraczać 5 minut. Powinna być ona wykonana w wysokiej jakości (min. FullHD) w formacie umożliwiającym umieszczenie na kanale YouTube np. AVI, MP4 lub MOV. Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu w pracy konkursowej elementów filmów pochodzących z innych źródeł.

Przy zgłoszeniu, w nazwie pliku zawierającego pracę konkursową należy wpisać oznaczenie pozwalające na jej jednoznaczne przypisanie do zgłoszenia (oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego albo nauczyciela-opiekuna kółka). Dodatkowo praca konkursowa powinna zostać umieszczona na platformie internetowej umożliwiającej przesyłanie plików(np. Google Drive, Dropbox, Wetransfer).

Ocena prac konkursowych

Oceny zgłoszeń konkursowych dokona specjalna komisja złożona m.in. z przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W trakcie obrad członkowie komisji będę zwracać szczególną uwagę na cztery aspekty:

 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • walory edukacyjne,
 • kreatywność w przedstawieniu zagadnień konkursowych,
 • estetykę obrazu.

Ocena prac konkursowych przez Komisję konkursową odbywa się poprzez zsumowanie liczby punktów, jakie danej pracy konkursowej przyznali poszczególni członkowie Komisji konkursowej. Członek Komisji konkursowej, oceniając pracę konkursową, przyznaje jej liczbę punktów – w każdym z czterech kryteriów – stanowiącą liczbę całkowitą z przedziału od 1 do 6, gdzie 6 oznacza najwyższą ocenę, jaka może zostać przyznana pracy konkursowej, a 1 – najniższą.

Nagrody

W ramach konkursu zostały przewidziane atrakcyjne nagrody zarówno dla szkół, do których uczęszczają laureaci, jak i dla uczniów – autorów prac, a także nauczycieli prowadzących.

 1. Środki pieniężne dla szkół, z których będą pochodzić zwycięskie zgłoszenia, które zostaną przeznaczone na promowanie postaw proekologicznych.
 2. Możliwość uczestnictwa szkoły, której przedstawiciele uzyskali w konkursie 1 miejsce, w lekcji w formule TEDx, poprowadzoną przez znaną influencerkę – Sylwię Majcher, która na co dzień przygotowuje i promuje treści o tematyce klimatycznej.
 3. Dodatkowo każdy z uczniów, których prace zostaną sklasyfikowane wśród trzech najlepszych, otrzyma kartę podarunkową do popularnej sieci księgarni w wysokości od 50 zł do 150 zł (wcześniej zestawy edukacyjne).
 4. Nagrody rzeczowe (laptop, tablet, telefon) trafią również do nauczycieli grup uczniów, których podopieczni uzyskają jedno z pierwszych trzech miejsc w konkursie.

Dodatkowe informacje

Każda ze szkół ponadpodstawowych otrzymała dodatkowo wiadomość e-mail zawierającą zasady konkursu, termin zgłaszania prac oraz informacje o przewidywanych nagrodach.

W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl.

Szczegóły w regulaminie konkursu VideoOlimpiada.

 

  

mkis nfosigw

Materiały

Regulamin konkursu VideoOlimpiada
Regulamin​_konkursu​_Videoolimpiada​_20042022.pdf 0.56MB
Zał nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
Zał​_nr​_1​_-​_Formularz​_zgłoszeniowy.docx 0.04MB
Zał nr 2 - Oświadczenie o udzieleniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku
Zał​_nr​_2​_-​_Oświadczenie​_o​_udzieleniu​_zgody​_na​_rozpowszechnianie​_wizerunku.docx 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}